,
   

ZWIˇZEK MAŁŻEŃSKI MAJˇ ZAMIAR ZAWRZEĆ NASTĘPUJˇCE OSOBY:


Data umieszcz.
Narzeczony
Narzeczona
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

* Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotycz±ce zapowiedzi przed¶lubnych zawarte na stronie Parafii  pw. Wniebowzięcia w Rzepienniku Biskupim umieszczone zostały za zgod± osób, których dane dotycz±.

 

 

 
 
 
     

 

 

 

   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008