,
   

ZWIˇZEK MAŁŻEŃSKI MAJˇ ZAMIAR ZAWRZEĆ NASTĘPUJˇCE OSOBY:


Data umieszcz.
Narzeczony
Narzeczona
11.02

Kamil R±pała     zam. Olszyny

Patrycja Stolarczyk    zam. Rzepiennik Biskupi

11.02

Mirosław Mazgaj zam. Jastrzębia

Wioletta Kachniarz  zam. Rzepiennik Strzyżewski

11.02

Sławomir Łazarek zam. Siedliska Tuchowskie

Weronika Kiełtyka  zam. Rzepiennik Strzyżewski

11.02

Adam Kiełtyka  zam. Rzepiennik Biskupi

Paulina Liana  zam. Sitnica

04.03

Marcin Duran  zam. Rzepiennik Biskupi

Marlena B±k   zam. Ołpiny

04.04

Dominik Piekarz  zam. Rzepiennik Biskupi

Paulina Augustyn   zam. Ropa

08.04

Maciej Daniek  zam. Tarnów

Kinga Pasterska  zam. Rzepiennik Biskupi

08.04

Mateusz Gogola  zam. Rzepiennik Strzyżewski

Dominika Smosna  zam. Rzepiennik Marciszewski

08.05

Karol Piłka  zam. Kraków

Katarzyna Łysak  zam. Kraków

22.05

Tomasz Jarosz  zam. Ryglice

Barbara Wiejacka  zam. Ryglice

01.06

Damian Marczyk  zam. Rzepiennik Biskupi

Izabela Urbzszewska  zam. Rzepiennik Biskupi

05.06

Tomasz Kijak  zam. Rudy Rysie

Klaudia Wachowska  zam. Stróżówka

11.06

Rafał Karnat  zam. Rzepiennik Strzyżewski

Marta Szczecina  zam. Ostrusza

01.07

Łukasz Sawicki  zam. Wieliczka i

Ewelina Szewczyk  zam. Rzepiennik Strzyżewski

01.07

Piotr Gomułka  zam. Kołkówka

Anna Ł±tka zam. Siedliska Tuch.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

* Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotycz±ce zapowiedzi przed¶lubnych zawarte na stronie Parafii  pw. Wniebowzięcia w Rzepienniku Biskupim umieszczone zostały za zgod± osób, których dane dotycz±.

 

 

 
 
 
     

 

 

 

   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008