lo
   

ŚLUBOWALI PRZED BOGIEM

WZAJEMNĄ MIŁOŚĆ - w 2022

 
 
Lp.
Imię i nazwisko

Data ślubu

1
Jakub Bieńkowski i Agata Goleń 05.02.2022
2
Marcin Kloc i Iwona Bąk 23.04.2022
3
Konrad Kuliszewski i Kornelia Wąsowska 07.05.2022
4
Robert Nowakowski i Róża Prukop 07.05.2022
5
Dawid Dereń i Dagmara Kras 18.06.2022
6
Marcin Bajorek i Sylwia Bajorek 18.06.2022
7
Mariusz Kiełtyka i Natalia Galiszewska 22.06.2022
8
Marcin Kiełtyka i Marta Ryndak 02.07.2022
9
Adrian Mazur i Karolina Nowakowska 06.08.2022
10
Rafał Jawień i Iwona Karaś 14.08.2022
11
   
12
   
13
   
14
   
15
   
16
   
17
   
18
   
19
   
20
   
21
   
22
   
23
   
24
   
25
   
     
     
     
 
Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące ślubów zawarte na stronie Parafii  w Rzepienniku Biskupim umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:


Ogólne informacje dla narzeczonych:


1. Małżeństwo sakramentalne mogą zawrzeć katolicy wierzący i praktykujący. W związek małżeński mogą wejść osoby płci przeciwnej, stanu wolnego pragnące zawrzeć sakrament małżeństwa zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego: trwałe, wyłączne i wierne.


2. Świadkami sakramentu małżeństwa mogą być osoby:
- dorosłe - posiadające dowód osobisty (potrzebny podczas ślubu)
- bierzmowane
- wierzące i praktykujące (przystępują w czasie ślubu do komunii św.)
- świadkami sakramentu małżeństwa nie mogą być osoby niepraktykujące, żyjące w konkubinacie lub innej wiary.
- Zapraszając na ślub - prośmy naszych wierzących gości, aby uczestniczyli w całej mszy św. i w intencji nowożeńców przyjęli Komunię św.


W celu zawarcia sakramentu małżeństwa należy:


1. Zgłosić się nie później niż 3 miesiące przed dniem ślubu.
2. Mieć ukończone 18 lat i dowód osobisty.
3. Posiadać aktualną metrykę chrztu - dotyczy osoby ochrzczonej poza parafią ślubu.
- Metryka do ślubu jest ważna tylko 6 miesięcy.
- Na metryce musi być odnotowany sakrament bierzmowania.
- Pomiędzy metryką a dowodem tożsamości nie może być rozbieżności w nazwisku, imionach czy datach. Rozbieżności należy wyjaśnić i usunąć w parafii wydającej metrykę chrztu.
4. Świadectwo katechezy przedślubnej (Kurs przedmałżeński)
5. Na drugie spotkanie należy dostarczyć dokumenty z USC - do zawarcia małżeństwa konkordatowego.
6. Osoba z poza parafii prosi o zapowiedzi do parafii swego zamieszkania.
7. Narzeczeni po pierwszej rozmowie udają się do Poradni Rodzinnej na trzy spotkania oraz odprawiają Dzień skupienia dla narzeczonych .
8. Filmować uroczystość i zdjęcia może wykonać tylko jeden fotograf uprawniony (posiadający dokument z Kurii diecezjalnej) - po wcześniejszym zgłoszeniu się w zakrystii.


Uwaga:
1. Spraw przedmałżeńskich nie zgłasza się drogą telefoniczną ani listowną, ale wyłącznie osobiście w godzinach urzędowania Kancelarii parafialnej.
2. Osoby po rozwodzie cywilnym, wdowcy lub wdowy, osoby po unieważnionym małżeństwie - dostarczają dodatkowo dokumenty stwierdzające stan wolny.
         
   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008