ODPROWADZENI NA MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU - 2021


 
 
Lp.
Imie i nazwisko
Zamieszkały/a
Lat

Data zgonu

1
Jan Gucwa Rzepiennik B. 82
10.01.2021
2
Kazimierz Gogola Rzepiennik S. 63
04.02.2021
3
Jerzy Wszołek Rzepiennik B. 57
11.02.2021
4
Maria Łopatkiewicz Rzepiennik B. 91
12.02.2021
5
Wiesław Fudala Rzepiennik B. 63
27.02.2021
6
Genowefa Bajorek Rzepiennik B. 82
12.03.2021
7
Karol Krzyżkowski Rzepiennik S. 87
10.04.2021
8
       
9
       
10
       
11
       
12
       
13
       
14
       
15
       
16
       
17
       
18
       
19
       
20
       
21
       
22
       
23
       
24
       
25
       
26
       
27
       
28
       
29
       
30
       
31
       
32
       
33
       
34
       
35
       
36
       
37
       
38
       
39
       
40
       
41
       
Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zgonów zawarte na stronie Parafii  w Rzepienniku Biskupim umieszczone zostały za zgodą organizujących pogrzeb, osób których dane dotyczą.

POGRZEB:


Do pogrzebu katolickiego w swojej parafii mają prawo:


1. Katolicy wierzący i praktykujący.
2. Katolicy, którzy systematycznie uczestniczyli we mszy św. niedzielnej i świątecznej, przyjmowali Komunię św., przystępowali do spowiedzi św.
3. Katolicy zaopatrzeni za życia sakramentami (przyjęli świadomie namaszczenie chorych i Komunię św. - np. wiatyk)
4. Pogrzeb powinien odbyć się w parafii zamieszkania osoby zmarłej, zaś pochówek na wybranym zgodnie z wolą zmarłego cmentarzu - za zgodą księdza proboszcza parafii zamieszkania osoby zmarłej.

Dokumenty wymagane przy zamawianiu pogrzebu katolickiego:


1. Akt Zgonu - potwierdzony przez USC.
2. Zaświadczenie o Namaszczeniu chorych. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu - zaświadczenie wydaje Ks. Kapelan danego szpitala.

         
   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008