ODESZLI DO WIECZNOŚCI - 2023


 
 
Lp.
Imie i nazwisko
Zamieszkały/a
Lat

Data zgonu

1
Zofia Basta Rzepiennik B 94 11.02.2023
2
Wiktoria Pudło Rzepiennik S   17.02.2023
3
Halina Serwońska Kołkówka 71 24.02.2023
4
Maria Guzik Rzepiennik B 88 25.02.2023
5
Genowefa Wojtanowska Rzepiennik B 90 18.03.2023
6
Eugeniusz Piróg Rzepiennik B 77 30.03.2023
7
Wiesław Salwa Rzepiennik S 67 02.04.2023
8
Teresa Pociecha Rzepiennik S 65 03.04.2023
9
Apolinary Sokołowski Rzepiennik S 95 05.04.2023
10
Marian Dudek Rzepiennik S 83 16.05.2023
11
Stefania Haluch Rzepiennik B 98 28.05.2023
12
       
13
       
14
       
15
       
16
       
17
       
18
       
19
       
20
       
21
       
22
       
23
       
24
       
25
       
26
       
27
       
28
       
29
       
30
       
31
       
32
       
33
       
34
       
35
       
36
       
35
       
36
       
37
       
38
       
39
       
40
       
41
       
Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zgonów zawarte na stronie Parafii  w Rzepienniku Biskupim umieszczone zostały za zgodą organizujących pogrzeb, osób których dane dotyczą.

POGRZEB:


Do pogrzebu katolickiego w swojej parafii mają prawo:


1. Katolicy wierzący i praktykujący.
2. Katolicy, którzy systematycznie uczestniczyli we mszy św. niedzielnej i świątecznej, przyjmowali Komunię św., przystępowali do spowiedzi św.
3. Katolicy zaopatrzeni za życia sakramentami (przyjęli świadomie namaszczenie chorych i Komunię św. - np. wiatyk)
4. Pogrzeb powinien odbyć się w parafii zamieszkania osoby zmarłej, zaś pochówek na wybranym zgodnie z wolą zmarłego cmentarzu - za zgodą księdza proboszcza parafii zamieszkania osoby zmarłej.

Dokumenty wymagane przy zamawianiu pogrzebu katolickiego:


1. Akt Zgonu - potwierdzony przez USC.
2. Zaświadczenie o Namaszczeniu chorych. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu - zaświadczenie wydaje Ks. Kapelan danego szpitala.

         
   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008