ODESZLI Z NASZEJ PARAFIALNEJ WSPÓLNOTY 2017


 
 
Lp.
Imie i nazwisko
Zamieszkały
Lat

Data zgonu

1
Maria Sterkowicz Rzepiennik S. 86 06.01.2017
2
Janina Małopolska Rzepiennik B. 81 30.01.2017
3
Genowefa Wszołek Rzepiennik B. 80 01.02.2017
4
Eleonora Rąpałą Rzepiennik S. 87 19.02.2017
5
Dominika Marszałek Rzepiennik S. 22 11.03.2017
6
Marian Duszewicz Zabrze 71 21.03.2017
7
Stanisław Kurzeja Łomna 75 23.03.2017
8
Bogdan Burkot Rzepiennik S. 55 28.03.2017
9
Jan Wojtanowski Rzepiennik S. 78 26.04.2017
10
Stanisław Kuczek Rzepiennik S. 63 24.06.2017
11
Eleonora Gomułka Kołkówka 90 02.07.2017
12
Marian Bochenek Rzepiennik B. 87 06.07.2017
13
Joanna Małopolska USA 81 16.09.2016
14
Jan Zeprzałka Rzepiennik S. 73 28.07.2017
15
Zbigniew Kwaśny Zawiercie 57 19.07.2017
16
Augustyn Kopek Rzepiennik S. 70 09.08.2017
17
       
18
       
19
       
20
       
21
       
22
       
23
       
24
       
25
       
26
       
27
       
28
       
29
       
30
       
31
       
32
       
33
       
34
       
35
       
36
       
37
       
38
       
39
       
40
       
41
       
 

POGRZEB:


Do pogrzebu katolickiego w swojej parafii mają prawo:


1. Katolicy wierzący i praktykujący.
2. Katolicy, którzy systematycznie uczestniczyli we mszy św. niedzielnej i świątecznej, przyjmowali Komunię św., przystępowali do spowiedzi św.
3. Katolicy zaopatrzeni za życia sakramentami (przyjęli świadomie namaszczenie chorych i Komunię św. - np. wiatyk)
4. Pogrzeb powinien odbyć się w parafii zamieszkania osoby zmarłej, zaś pochówek na wybranym zgodnie z wolą zmarłego cmentarzu - za zgodą księdza proboszcza parafii zamieszkania osoby zmarłej.

Dokumenty wymagane przy zamawianiu pogrzebu katolickiego:


1. Akt Zgonu - potwierdzony przez USC.
2. Zaświadczenie o Namaszczeniu chorych. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu - zaświadczenie wydaje Ks. Kapelan danego szpitala.

         
   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008