ODESZLI DO WIECZNOŚCI - 2022


 
 
Lp.
Imie i nazwisko
Zamieszkały/a
Lat

Data zgonu

1
Jan Kiełtyka Rzepiennik S. 60
02.01.2022
2
Wiesława Kamyk Rzepiennik B. 70
04.01.2022
3
Władysław Kloc Rzepiennik B. 76
05.01.2022
4
Tadeusz Fudala Kołkówka 82
08.01.2022
5
Władysława Słowik Rzepiennik S. 78
19.01.2022
6
Stanisłw Hołda Rzepiennik S. 45
21.01.2022
7
Tomasz Zych Rzepiennik B. 65
30.01.2022
8
Stefania Kopek Rzepiennik B. 82
13.02.2022
9
Andrzej Bartusik Rzepiennik B. 63
17.02.2022
10
Edward Płaczek Rzepiennik B. 66
19.02.2022
11
Mieczysław Bajorek Kołkówka 81
10.03.2022
12
Zofia Słowik Rzepiennik S. 89
21.03.2022
13
Józef Smosna Rzepiennik B. 76
26.03.2022
14
Zofia Nowak Rzepiennik B. .
24.03.2022
15
Zofia Słowik Rzepiennik S. 85
05.04.2022
16
Franciszka Zeprzałka Rzepiennik S. 77
05.04.2022
17
Janina Piekarz Rzepiennik B. 91
12.04.2022
18
Stanisław Korcik Rzepiennik B. 57
22.05.2022
19
Salomea Gucwa Rzepiennik B. 97
13.06.2022
20
Jacek Szary Rzepiennik B. 73
16.06.2022
21
Zofia Więckowska Rzepiennik B. 82
30.06.2022
21
Ryszard Gubała Rzepiennik B. 61
26.07.2022
22
Józef Bajorek Rzepiennik S. 77
16.08.2022
23
Henryk Wróbel Rzepiennik B. 66
21.08.2022
24
Julian Wołkowicz Rzepiennik B. 83
02.09.2022
25
Jerzy Stolarczyk Rzepiennik B. 57
04.09.2022
26
       
27
       
28
       
29
       
30
       
30
       
31
       
32
       
33
       
34
       
35
       
36
       
37
       
38
       
39
       
40
       
41
       
Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zgonów zawarte na stronie Parafii  w Rzepienniku Biskupim umieszczone zostały za zgodą organizujących pogrzeb, osób których dane dotyczą.

POGRZEB:


Do pogrzebu katolickiego w swojej parafii mają prawo:


1. Katolicy wierzący i praktykujący.
2. Katolicy, którzy systematycznie uczestniczyli we mszy św. niedzielnej i świątecznej, przyjmowali Komunię św., przystępowali do spowiedzi św.
3. Katolicy zaopatrzeni za życia sakramentami (przyjęli świadomie namaszczenie chorych i Komunię św. - np. wiatyk)
4. Pogrzeb powinien odbyć się w parafii zamieszkania osoby zmarłej, zaś pochówek na wybranym zgodnie z wolą zmarłego cmentarzu - za zgodą księdza proboszcza parafii zamieszkania osoby zmarłej.

Dokumenty wymagane przy zamawianiu pogrzebu katolickiego:


1. Akt Zgonu - potwierdzony przez USC.
2. Zaświadczenie o Namaszczeniu chorych. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu - zaświadczenie wydaje Ks. Kapelan danego szpitala.

         
   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008