ODESZLI Z NASZEJ PARAFIALNEJ WSPÓLNOTY 2017


 
 
Lp.
Imie i nazwisko
Zamieszkały
Lat

Data zgonu

1
Maria Sterkowicz Rzepiennik S.   06.01.2017
2
Janina Małopolska Rzepiennik B. 81 30.01.2017
3
Genowefa Wszołek Rzepiennik B. 80 01.02.2017
4
Eleonora Rąpałą Rzepiennik S. 87 19.02.2017
5
Dominika Marszałek Rzepiennik S. 22 11.03.2017
6
Marian Duszewicz Zabrze 71 21.03.2017
7
Stanisław Kurzeja Łomna 75 23.03.2017
8
Bogdan Burkot Rzepiennik S. 55 28.03.2017
9
       
10
       
11
       
12
       
13
       
14
       
15
       
16
       
17
       
18
       
19
       
20
       
21
       
22
       
23
       
24
       
25
       
26
       
27
       
28
       
29
       
30
       
31
       
32
       
33
       
34
       
35
       
36
       
37
       
38
       
39
       
40
       
41
       
 

POGRZEB:


Do pogrzebu katolickiego w swojej parafii mają prawo:


1. Katolicy wierzący i praktykujący.
2. Katolicy, którzy systematycznie uczestniczyli we mszy św. niedzielnej i świątecznej, przyjmowali Komunię św., przystępowali do spowiedzi św.
3. Katolicy zaopatrzeni za życia sakramentami (przyjęli świadomie namaszczenie chorych i Komunię św. - np. wiatyk)
4. Pogrzeb powinien odbyć się w parafii zamieszkania osoby zmarłej, zaś pochówek na wybranym zgodnie z wolą zmarłego cmentarzu - za zgodą księdza proboszcza parafii zamieszkania osoby zmarłej.

Dokumenty wymagane przy zamawianiu pogrzebu katolickiego:


1. Akt Zgonu - potwierdzony przez USC.
2. Zaświadczenie o Namaszczeniu chorych. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu - zaświadczenie wydaje Ks. Kapelan danego szpitala.

         
   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008