ODPROWADZENI NA MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU - 2018


 
 
Lp.
Imie i nazwisko
Zamieszkały/a
Lat

Data zgonu

1
Janusz Bajorek Rzepiennik S. 42 16.01.2018
2
Teresa Bajorek Rzepiennik S. 65 24.01.2018
3
Apolonia Gurgul Kołkówka 93 25.01.2018
4
Jan Wal Kołkówka 56 01.02.2018
5
Władysław Racisz Rzepiennik B. 64 04.02.2018
6
Zofia Madej Rzepiennik S. 66 28.02.2018
7
Bożena Sykta Rzepiennik B. 59 09.03.2018
8
       
9
       
10
       
11
       
12
       
13
       
14
       
15
       
16
       
17
       
18
       
19
       
20
       
21
       
22
       
23
       
24
       
25
       
26
       
27
       
28
       
29
       
30
       
31
       
32
       
33
       
34
       
35
       
36
       
37
       
38
       
39
       
40
       
41
       
 

POGRZEB:


Do pogrzebu katolickiego w swojej parafii mają prawo:


1. Katolicy wierzący i praktykujący.
2. Katolicy, którzy systematycznie uczestniczyli we mszy św. niedzielnej i świątecznej, przyjmowali Komunię św., przystępowali do spowiedzi św.
3. Katolicy zaopatrzeni za życia sakramentami (przyjęli świadomie namaszczenie chorych i Komunię św. - np. wiatyk)
4. Pogrzeb powinien odbyć się w parafii zamieszkania osoby zmarłej, zaś pochówek na wybranym zgodnie z wolą zmarłego cmentarzu - za zgodą księdza proboszcza parafii zamieszkania osoby zmarłej.

Dokumenty wymagane przy zamawianiu pogrzebu katolickiego:


1. Akt Zgonu - potwierdzony przez USC.
2. Zaświadczenie o Namaszczeniu chorych. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu - zaświadczenie wydaje Ks. Kapelan danego szpitala.

         
   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008