ODPROWADZENI NA MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU - 2018


 
 
Lp.
Imie i nazwisko
Zamieszkały/a
Lat

Data zgonu

1
Janusz Bajorek Rzepiennik S. 42 16.01.2018
2
Teresa Bajorek Rzepiennik S. 65 24.01.2018
3
Apolonia Gurgul Kołkówka 93 25.01.2018
4
Jan Wal Kołkówka 56 01.02.2018
5
Władysław Racisz Rzepiennik B. 64 04.02.2018
6
Zofia Madej Rzepiennik S. 66 28.02.2018
7
Bożena Sykta Rzepiennik B. 59 09.03.2018
8
Jan Szczerba Rzepiennik B. 87 11.03.2018
9
Adolf Słowik Rzepiennik S. 87 18.03.2018
10
Maria Ryba Rzepiennik B. 87 20.03.2018
11
Zenon Sopala Rzepiennik S. 85 21.04.2018
12
Stanisława Kloc Rzepiennik B. 90 26.04.2018
13
Genowefa Witek Rzepiennik S. 94 07.05.2018
14
Józef Jędrusiak Rzepiennik B. 62 09.05.2018
15
Tadeusz Kurczab Rzepiennik B. 72 12.05.2018
16
Zofia Mróz Gorlice 98 22.05.2018
17
Zofia Martyka Rzepiennik B. 84 01.06.2018
18
Sabina Słowik Rzepiennik S. 54 15.06.2018
19
Stanisława Sopala Rzepiennik S. 86 03.07.2018
20
Mieczysław Gąsior Rzepiennik B. 79 04.07.2018
21
Wanda Jagocka Rzepiennik B. 84 13.07.2018
22
Genowefa Grajewska Rzepiennik S. 86 28.07.2018
23
Mieczysław Wszołek Rzepiennik B. 56 31.07.2018
24
Józef Radzik Rzepiennik B. 72 11.08.2018
25
Danuta Bajorek Kołkówka 74 21.08.2018
26
Stefania Słowik Zawiercie 87 12.09.2018
27
Rozalia Sopala Rzepiennik S. 89 21.09.2018
28
Zofia Wantuch Rzepiennik B 60 22.09.2018
29
Jan Wantuch Rzepiennik B 70 01.10.2018
30
Kazimierz Szczecina Tarnów 76 07.10.2018
31
Zofia Gąsior Rzepiennik B 83 22.11.2018
32
Jan Jarosz Rzepiennik B 84 29.11.2018
33
Zofia Makowiec Rzepiennik S. 87 19.12.2018
34
       
35
       
36
       
37
       
38
       
39
       
40
       
41
       
Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zgonów zawarte na stronie Parafii  w Rzepienniku Biskupim umieszczone zostały za zgodą organizujących pogrzeb, osób których dane dotyczą.

POGRZEB:


Do pogrzebu katolickiego w swojej parafii mają prawo:


1. Katolicy wierzący i praktykujący.
2. Katolicy, którzy systematycznie uczestniczyli we mszy św. niedzielnej i świątecznej, przyjmowali Komunię św., przystępowali do spowiedzi św.
3. Katolicy zaopatrzeni za życia sakramentami (przyjęli świadomie namaszczenie chorych i Komunię św. - np. wiatyk)
4. Pogrzeb powinien odbyć się w parafii zamieszkania osoby zmarłej, zaś pochówek na wybranym zgodnie z wolą zmarłego cmentarzu - za zgodą księdza proboszcza parafii zamieszkania osoby zmarłej.

Dokumenty wymagane przy zamawianiu pogrzebu katolickiego:


1. Akt Zgonu - potwierdzony przez USC.
2. Zaświadczenie o Namaszczeniu chorych. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu - zaświadczenie wydaje Ks. Kapelan danego szpitala.

         
   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008