ODPROWADZENI NA MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU - 2021


 
 
Lp.
Imie i nazwisko
Zamieszkały/a
Lat

Data zgonu

1
Jan Gucwa Rzepiennik B. 82
10.01.2021
2
Kazimierz Gogola Rzepiennik S. 63
04.02.2021
3
Jerzy Wszołek Rzepiennik B. 57
11.02.2021
4
Maria Łopatkiewicz Rzepiennik B. 91
12.02.2021
5
Wiesław Fudala Rzepiennik B. 63
27.02.2021
6
Genowefa Bajorek Rzepiennik B. 82
12.03.2021
7
Karol Krzyżkowski Rzepiennik S. 87
10.04.2021
8
Stanisław Słowik Rzepiennik S. 77
01.05.2021
9
Czesława Drągowska Gorlice 53
21.05.2021
10
Małgorzata Gębarowska Rzepiennik B. 86
21.05.2021
11
Jan Wojtanowski Rzepiennik S 60
13.06.2021
12
Ferdynand Zeprzałka Rzepiennik S 72
25.06.2021
13
Adrian Niemiec Rzepiennik B. 19
01.07.2021
14
Teresa Klaszczyk Rzepiennik S 77
14.07.2021
15
Helena Słowik Rzepiennik S 82
03.08.2021
16
Mariusz Mikos Rzepiennik S 48
09.08.2021
17
Helena Tupek Rzepiennik S 65
28.08.2021
18
Jan Migała Rzepiennik S 64
29.08.2021
19
Edward Karaś Rzepiennik B. 68
03.10.2021
20
       
21
       
22
       
23
       
24
       
25
       
26
       
27
       
28
       
29
       
30
       
31
       
32
       
33
       
34
       
35
       
36
       
37
       
38
       
39
       
40
       
41
       
Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zgonów zawarte na stronie Parafii  w Rzepienniku Biskupim umieszczone zostały za zgodą organizujących pogrzeb, osób których dane dotyczą.

POGRZEB:


Do pogrzebu katolickiego w swojej parafii mają prawo:


1. Katolicy wierzący i praktykujący.
2. Katolicy, którzy systematycznie uczestniczyli we mszy św. niedzielnej i świątecznej, przyjmowali Komunię św., przystępowali do spowiedzi św.
3. Katolicy zaopatrzeni za życia sakramentami (przyjęli świadomie namaszczenie chorych i Komunię św. - np. wiatyk)
4. Pogrzeb powinien odbyć się w parafii zamieszkania osoby zmarłej, zaś pochówek na wybranym zgodnie z wolą zmarłego cmentarzu - za zgodą księdza proboszcza parafii zamieszkania osoby zmarłej.

Dokumenty wymagane przy zamawianiu pogrzebu katolickiego:


1. Akt Zgonu - potwierdzony przez USC.
2. Zaświadczenie o Namaszczeniu chorych. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu - zaświadczenie wydaje Ks. Kapelan danego szpitala.

         
   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008