ODPROWADZENI NA MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU - 2019


 
 
Lp.
Imie i nazwisko
Zamieszkały/a
Lat

Data zgonu

1
Stanisłąw Gąsior Rzepiennik B. 45 06.01.2019
2
Teresa Wróbel Rzepiennik B. 91 20.01.2019
3
Krystyna Wróbel Rzepiennik B. 56 25.01.2019
4
Stanisław Sopala Rzepiennik S. 87 25.02.2019
5
Józef Gogola Rzepiennik S. 77 24.02.2019
6
Stanisłąw Piekarz Rzepiennik B. 84 03.03.2019
7
Marian Urban Rzepiennik S. 79 14.03.2019
8
       
9
       
10
       
11
       
12
       
13
       
14
       
15
       
16
       
17
       
18
       
19
       
20
       
21
       
22
       
23
       
24
       
25
       
26
       
27
       
28
       
29
       
30
       
31
       
32
       
33
       
34
       
35
       
36
       
37
       
38
       
39
       
40
       
41
       
Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zgonów zawarte na stronie Parafii  w Rzepienniku Biskupim umieszczone zostały za zgodą organizujących pogrzeb, osób których dane dotyczą.

POGRZEB:


Do pogrzebu katolickiego w swojej parafii mają prawo:


1. Katolicy wierzący i praktykujący.
2. Katolicy, którzy systematycznie uczestniczyli we mszy św. niedzielnej i świątecznej, przyjmowali Komunię św., przystępowali do spowiedzi św.
3. Katolicy zaopatrzeni za życia sakramentami (przyjęli świadomie namaszczenie chorych i Komunię św. - np. wiatyk)
4. Pogrzeb powinien odbyć się w parafii zamieszkania osoby zmarłej, zaś pochówek na wybranym zgodnie z wolą zmarłego cmentarzu - za zgodą księdza proboszcza parafii zamieszkania osoby zmarłej.

Dokumenty wymagane przy zamawianiu pogrzebu katolickiego:


1. Akt Zgonu - potwierdzony przez USC.
2. Zaświadczenie o Namaszczeniu chorych. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu - zaświadczenie wydaje Ks. Kapelan danego szpitala.

         
   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008