NTENCJE MSZALNE OD - 21.09 do 27.08. 2020r.


Poniedziałek

21.09.2019

6.30
O powrót do zdrowia dla Arkadiusza - od Heleny i Aleksandra
6.30
+ Helena i Stanisław Wołkowicz
   

Wtorek
22.09.2019

6.30

O powrót do zdrowia dla Arkadiusza i Magdaleny - od rodziców

6.30
+ Władysław Makowiec - od córki Krystyny z mężem i dziećmi
   

Ś¶roda
23.09.2020

 

6.30

+ Łukasz Gogola - od braci

6.30

+ Piotr Wantuch - od żony

18.00

Z podz. za łaski i pro¶ba o dalsze dla Kornelii

Czwartek
24.09.2020

6.30

+ Franciszka Bajorek - 7 dz. od Agaty i Andrzeja

6.30

+ Mieczysław Leszkiewicz - od córki Angeliki

   

Pi±tek 25.09.2020

6.30

+ Ewa Wilga - 3r. ¶m. od męża i córki

6.30

+ Fryderyk Nawój  - od Jadwigi i Wiesława Witek

   

Sobota 26.09.2020

6.30

+ Maria i Zbigniew Baran - od syna Grzegorza

6.30

Z podz. za otrzymane łaski i pro¶ba o dalsze dla Artura z ok 50 Urodzin

18.00

O potrzebne łaski  dla Leny Krawczyk

Niedziela
27.09.2020

 

8.00

+ Zofia i Stanisław Brotoń

9.30

Ko¶ciółek+ Tadeusz Kiełtyka - 25r. ¶m - od syna Tadeusza

9.30

Kołkówka + Anna i Jan Serwońscy - 10r. ¶m Jana

11.00

+ Zofia G±sior - od s±siadek Stefanii i Haliny

16.00

+ Zofia Wantuch - 2 r. ¶m

 

Ks. Paweł Wróbel w Bimbo w Republice ¦rodkowoafrykańskiej. odprawi

6/ + Piotr Wantuch - 20 int. (Od 5 wrze¶nia do 24 wrze¶nia)
7/ + Zbigniew Słowik - 10 int. (Od 25 wrze¶nia do 4 paĽdziernika)

 

Ks. Paweł Dyl w Tibilisi odprawi   .
¦p. Halina Leszkiewicz- 1-30 paĽdziernik
¦p. Maria ( Zofia) Kiełyka 1 - 30 listopad
¦p. Józefa Bajorek- 1-5 grudzień
¦p. Maria Mitoraj- 14-16 wrze¶nia
¦p. Bogusława Gęberowska - 7-18 grudnia

Ks. Edward Sopala odprawie Msze + Józefa Kamyka /greg/, + Zofii G±sior  -  3 int, + Krystyny Wróbel - 26 int, +  Teresy Wróbel - 4 int.,  + Józefa Gogoli - 11 int, + Mariana Urban - 16 int.

 

 

 

 
 
 
     

 

 

 

   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008