NTENCJE MSZALNE OD - 29.06 do 5.07. 2020r.


Poniedziałek

29.06.2019

8.00

O potrzebne łaski dla ks. Proboszcza od rodz. Sadłoniów

9.30

Ko¶ciółek  + Edward Kiełtyka

9.30
O potrzebne łaski  dla ks Proboszcza od uczęszczaj±cych do kaplicy
11.00

W int. Ks. Proboszcza - z int. sióstr zakonnych

16.00

+ Eugeniusz Słowik

Wtorek
30.06.2019

6.30

+  Władysław, Emilia i Józef Makowiec

6.30

+  Waleria i Piotr Kiełtyka

Ś¶roda
1.07.2020

 

6.30

O potrzebne łaski dla Marii Hołda z ok. Urodzin

6.30

+ Janusz Bajorek - od brata Piotra z rodz.

18.00 + Marian Wołkowicz

Czwartek
2.07.2020

6.30

+ Eleonora Gomułka - 3 r. ¶m.

6.30

++ zm. z Rodz. Brotoniów

Pi±tek 3.07.2020

6.30

+ Krystyna i Zbigniew Kopek

6.30

+ Jan Wantuch

14.00 Kołkówka ZA PARAFIAN

Sobota 4.07.2020

6.30

Z podz. za łaski i pro¶ba o dalsze dla Bernadety i Krzysztofa   z ok 25 r. ¶lubu

6.30
 
18.00
+ Maria i Stanisław Serafin

Niedziela
5.07.2020

 

8.00

Z podz. za łaski i pro¶ba o dalsze dla Edyty i Kazimierza   z ok 10 r. ¶lubu

9.30

Kołkówka + Franciszek, Stefania i Henryk Wal

9.30
Ko¶ciółek+ Józef Pikul - 12 r. ¶m
11.00

+ Marian Bochenek- 3r. ¶m.  - od żony i dzieci

16.00
+ Jerzy ¦miałkowski - od rodz. Konarskich

Ks. Paweł Wróbel w Bimbo w Republice ¦rodkowoafrykańskiej. odprawi

1/ + Józefa Bajorek - 1 int. (17 czerwiec)

2/ + Mieczysław Słowik - 13 int. (Od 18 czerwca do 30 czerwca)
3/ + Walentyna Bochenek - 16 int. (Od 1 lipca do 16 lipca)
4/ + Bogdan Wszołek - 20 int. (Od 17 lipca do 5 sierpnia)
5/ + Jerzy Ryczek - 30 int. (Od 6 sierpnia do 4 wrze¶nia)
6/ + Piotr Wantuch - 20 int. (Od 5 wrze¶nia do 24 wrze¶nia)
7/ + Zbigniew Słowik - 10 int. (Od 25 wrze¶nia do 4 paĽdziernika)

Ks Jan Hadalski w Poznaniu odprawi: 11 int za + Mariana Urbana, 16 int.+ Józefa Kamyka 13 int + Bogusławę Gębarowsk±

Ks. Paweł Dyl w Tibilisi odprawi   

¦p. Janina Bochenek 3- 12 lipiec,  ¦p. Andrzej Brzeżański 17-30 lipiec,
¦p. Jerzy Ryczek 2- 14 sierpień, ¶p. Maria Kwa¶na 16 sierpnia do 3 wrze¶nia, ¶p. Zbigniew Słowik od 4 do 9 Wrze¶nia, ¶p. Józefa Bajorek od od 10 do 14 wrze¶nia.

Ks. Edward Sopala odprawie Msze + Józefa Kamyka /greg/, + Zofii G±sior  -  3 int, + Krystyny Wróbel - 26 int, +  Teresy Wróbel - 4 int.,  + Józefa Gogoli - 11 int, + Mariana Urban - 16 int.

Księża Pallotyni greg/ za + Julie Pociecha;

Ks Marian Wal w czerwcu greg za + Haliny Leszkiewicz

Ks Władysław Wiktorek w USA odprawi:

+ Jan Wantuch -7 int. 30.04-6.05,

+  Zofia G±sior-21 int, w kazda srode i czwartek od 6.05 do 8 lipca

 + Jan Jarosz 12 int tylko w poniedziałki11.05- 27.05-,

+ Stanisław G±sior 16 int. kazdy piatek i sobota -od 8.05 -27.06 ,

+  Józef Gogola 14 int. tylko we wtorki 0d12.05 -10.08

Ks. Filipini w Tarnowie odprawi± Msze gregoriańskie w sierpniu
1/ + Stanisław G±sior - greg
2/ + Teresa  Wróbel  - greg
3/ + Teresa Wojtanowska - greg
4/  + Andrzej Cudek - greg

w Łęgu Tarnowskim greg. za+ Łukasza Gogolę w lipcu

 
 
 
     

 

 

 

   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008