STALI SIĘ DZIEĆMI BOŻYMI PRZEZ CHRZEST ŚW.- 2018r.


 
 
Lp.
Imię i nazwisko

Rok urodzenia

Zamieszkały(a)
1
Melania Amelia Bąk 2017 Rzepiennik S.
2
Szymon, Jan Podsiadło-Kursa 2010 Rzepiennik S
3
Florian Mikrut 2017 Rzepiennik B
4
Krystian Mikrut 2017 Rzepiennik B
5
Zuzanna Kamińska 2018 Kołkówka
6
Hanna Naria Sroka 2018 Rzepiennik S
7
Jakub Madej 2018 Rzepiennik S
8
Mateusz, Patryk Bartusik 2018 Rzepiennik B
9
Hanna Maja Majcher 2018 Rzepiennik B
10
Anna Katarzyna Konwent 2018 Rzepiennik B
11
Jowita Słowik 2018 Rzepiennik S
12
Kornelia Nina Dudek 2018 Rzepiennik B
13
Gabriela Burkot 2018 Rzepiennik S
14
     
15
     
16
     
17
     
18
     
19
     
20
     
21
     
22
     
23
     
24
     
25
     
26
     
27
     
28
     
29
     
30
     
31
     
32
     
33
     
34
 
35
 
36
 
Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące chrztów zawarte na stronie Parafii w Rzepienniku Biskupim umieszczone zostały za zgodą opiekunów osób, których dane dotyczą.

SAKRAMENT CHRZTU:


W celu udzielenia sakramentu chrztu należy:


1.
Rodzice po urodzenia dziecka powinni zgłosić je do chrztu jak najszybciej w parafii zamieszkania rodziców. (Nie później niż 3 miesiące od urodzenia dziecka).
2. Rodzice przynoszą Akt Urodzenia dziecka z USC.  
3. Chrzest udzielany jest uroczyście w każdą III niedzielę miesiąca na mszy św. o godz. 11.00.
4. Dziecko ma prawo do uroczystego chrztu w kościele parafialnym i dlatego w innym terminie chrztu udziela się tylko gdy dziecko jest chore.
5. Rodzice chrzestni mieszkający poza parafią dostarczają od swego księdza proboszcza zaświadczenie o tym, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi lub świadectwo spowiedzi chrzestnych.
6. Rodzice, chrzestni, najbliższa rodzina - powinni w intencji dziecka ochrzczonego przyjąć Komunię św. podczas mszy św., którą uroczyście ofiarujemy za nowych parafian.
7. Do chrztu potrzebna jest biała szata oraz świeca chrzcielna.
8. Rodzice i chrzestni oczekują na uroczyste wprowadzenie w głównych drzwiach kościoła.


Uwaga:
Chrzestnymi zgodnie z Prawem Kanonicznym:
1. Nie mogą być osoby niewierzące.
2. Nie mogą być osoby niepraktykujące wiary katolickiej.
3. Nie mogą być osoby niebierzmowane.
4. Nie mogą być osoby żyjące w konkubinacie, np. żyjące w związku cywilnym lub tzw. partnerskim.
5. Nie mogą być osoby innych religii.

         
   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008