STALI SIĘ DZIEĆMI BOŻYMI PRZEZ CHRZEST ŚW.- 2017r.


 
 
Lp.
Imię i nazwisko

Data urodzenia

Zamieszkały(a)
1
Matylda Bajorek 07.11.2016 Rzepiennik S.
2
Kamil Madej 18.11.2016 Rzepiennik S
3
Nadia Adamska 22.10.2016 Kołkówka
4
Aleksandra, Karolina Łajka 15.12.2016 Rzepiennik B.
5
Klaudia Góral 24.11.2016 Wiedeń
6
Magdalena Jagoda Nowak 30.10.2016 Rzepiennik S
7
Kacper Krzysztof Roman 04.01.2017 Rzepiennik S
8
Karol Jan Wokowicz 01.01.2017 Rzepiennik B.
9
Antoni Konwent 03.01.2017 Rzepiennik B.
10
Milena Anna Kowalik 31.01.2017 Rzepiennik B.
11
Damian Szymon Roman 06.02.2017 Rzepiennik B.
12
Paweł Piotr Stankowski 26.02.2017 Kołkówka
13
Oliwier Michał Wojtanowski 12.04.2017 Kołkówka
14
Filip Nikodem Habas 27.04.2017 Rzepiennik S
15
Zofia Gabriela Kurczab 12.04.2017 Rzepiennik B.
16
Julia Kiełtyka 12.03.2017 Rzepiennik B.
17
Franciszek Pruś 29.04.2017 Rzepiennik B.
18
Weronika Bąk 17.05.2017 Rzepiennik B.
19
Surven Koczwara 30.08.2016 Slough
20
Piotr Brzeżański 17.05.2017 Rzepiennik S
21
Maciej Gasior 20.05.2017 Rzepiennik B.
22
Natan Łopatkiewicz 14.02.2017 Rzepiennik B.
23
Julia Anna Dima 26.07.2017 Kołkówka
24
Marcel Witek 30.04.2017 Rzepiennik S
25
Marcel Mateusz Mierzwa 11.06.2017 Rzepiennik B.
26
Wiktoria Anna Ryba 25.05.2017 Rzepiennik S
27
     
       
       
       
       
       
       
 

SAKRAMENT CHRZTU:


W celu udzielenia sakramentu chrztu należy:


1.
Rodzice po urodzenia dziecka powinni zgłosić je do chrztu jak najszybciej w parafii zamieszkania rodziców. (Nie później niż 3 miesiące od urodzenia dziecka).
2. Rodzice przynoszą Akt Urodzenia dziecka z USC.  
3. Chrzest udzielany jest uroczyście w każdą III niedzielę miesiąca na mszy św. o godz. 11.00.
4. Dziecko ma prawo do uroczystego chrztu w kościele parafialnym i dlatego w innym terminie chrztu udziela się tylko gdy dziecko jest chore.
5. Rodzice chrzestni mieszkający poza parafią dostarczają od swego księdza proboszcza zaświadczenie o tym, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi lub świadectwo spowiedzi chrzestnych.
6. Rodzice, chrzestni, najbliższa rodzina - powinni w intencji dziecka ochrzczonego przyjąć Komunię św. podczas mszy św., którą uroczyście ofiarujemy za nowych parafian.
7. Do chrztu potrzebna jest biała szata oraz świeca chrzcielna.
8. Rodzice i chrzestni oczekują na uroczyste wprowadzenie w głównych drzwiach kościoła.


Uwaga:
Chrzestnymi zgodnie z Prawem Kanonicznym:
1. Nie mogą być osoby niewierzące.
2. Nie mogą być osoby niepraktykujące wiary katolickiej.
3. Nie mogą być osoby niebierzmowane.
4. Nie mogą być osoby żyjące w konkubinacie, np. żyjące w związku cywilnym lub tzw. partnerskim.
5. Nie mogą być osoby innych religii.

         
   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008