7\
   

STALI SIĘ DZIEĆMI BOŻYMI PRZEZ CHRZEST ŚW.- 2023r.


 
 
Lp.
Imię i nazwisko

Rok urodzenia

Zamieszkały(a)
1
Weronika Gogola 2022 Rzepiennik S.
2
Agata,Aleksandra Zych 2022 Rzepiennik B
3
Leon Michał Słowik 2023 Rzepiennik S.
4
Sara Więckowska 2022 Kraków
5
Tymon Rachel 2022 Kryg/Rzepiennik B
6
Serwery Maj 2023 Rzepiennik S.
7
Szymon Wiktorek 2023 Rzepiennik S.
8
Karol Mierzwa 2023 Rzepiennik S.
9
Konrad Słowik 2022 Rzepiennik S.
10
Maja Zuzanna Starzyk 2023 Rzepiennik S.
11
Nikola Wiktoria Faliszek 2023 Rzepiennik S.
12
Hanna Dyl 2022 Wrocław
13
Aleksander Godfryd 2022 Anglia
14
     
15
     
16
     
17
     
18
     
19
     
20
     
21
     
22
     
23
     
24
     
25
     
26
     
27
     
28
     
29
     
30
     
31
     
32
     
33
     
34
     
35
     
36
     
37
     
       
Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące chrztów zawarte na stronie Parafii w Rzepienniku Biskupim umieszczone zostały za zgodą opiekunów osób, których dane dotyczą.

SAKRAMENT CHRZTU:


W celu udzielenia sakramentu chrztu należy:


1.
Rodzice po urodzenia dziecka powinni zgłosić je do chrztu jak najszybciej w parafii zamieszkania rodziców. (Nie później niż 3 miesiące od urodzenia dziecka).
2. Rodzice przynoszą Akt Urodzenia dziecka z USC.  
3. Chrzest udzielany jest uroczyście w każdą III niedzielę miesiąca na mszy św. o godz. 11.00.
4. Dziecko ma prawo do uroczystego chrztu w kościele parafialnym i dlatego w innym terminie chrztu udziela się tylko gdy dziecko jest chore.
5. Rodzice chrzestni mieszkający poza parafią dostarczają od swego księdza proboszcza zaświadczenie o tym, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi lub świadectwo spowiedzi chrzestnych.
6. Rodzice, chrzestni, najbliższa rodzina - powinni w intencji dziecka ochrzczonego przyjąć Komunię św. podczas mszy św., którą uroczyście ofiarujemy za nowych parafian.
7. Do chrztu potrzebna jest biała szata oraz świeca chrzcielna.
8. Rodzice i chrzestni oczekują na uroczyste wprowadzenie w głównych drzwiach kościoła.


Uwaga:
Chrzestnymi zgodnie z Prawem Kanonicznym:
1. Nie mogą być osoby niewierzące.
2. Nie mogą być osoby niepraktykujące wiary katolickiej.
3. Nie mogą być osoby niebierzmowane.
4. Nie mogą być osoby żyjące w konkubinacie, np. żyjące w związku cywilnym lub tzw. partnerskim.
5. Nie mogą być osoby innych religii.

         
   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008