OGŁOSZENIA PARAFIALNE-  NIEDZIELA 25.10.2020r.


1

Dziękujemy tym wszystkim, którzy prowadzili Różaniec w październiku a w tym tygodniu prosimy:

w poniedziałek - Nadzwyczajni szafarze Eucharystii

we wtorek - D S M

w środę -  CARITAS

w czwartek - Pracownicy Urzędu Gminy

piątek - GRUPA APOSTOLSKA

sobota - siostry zakonne

Do końca października różaniec jeszcze o 17.00.

2

Ze względu na zmianę przepisów dotyczących  przebywających w miejscach publicznych informujemy, że od 24 października w kościele nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 7m2 powierzchni obiektu, co w naszym kościele parafialnym pozwala na jednoczesne przebywanie 98 osób (690m),  Z zachowaniem dodatkowych przepisów dotyczących odległości i zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki .W przypadku punktów dojazdowych rozporządzenie daje nam takie możliwości,  by kościółku było obecnych 11 osób (76m) a w Kołkówce 49, (346m.)   /Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 24.X./

Poza kościołem obowiązują ogólne przepisy i rozporządzenia dotyczące zachowania w miejscach publicznych.

3

W niedzielę   będziemy przeżywać UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH i rozpoczęcie Tygodnia Modlitw za zmarłych. Starajmy się, aby przyjść z pomocą zmarłym poprzez zyskiwanie odpustów wg najnowszego dekretu Stolicy Ap. do końca listopada. Spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Świętych w środę od 15.30-17.00 oraz podczas nabożeństw różańcowych.

1 Listopada/niedziela/ będzie zmieniony porządek nabożeństw.

Msze św. w kościele parafialnym o godz. 7.00,  8,30,  10.00 i 11.30, Nie będzie Mszy św. na dojazdach. Popołudniu o 13.30 Różaniec za zmarłych i Msza św. w Kościele - o godz. 14.00,.      Nie będzie wspólnego różańca na cmentarzu. Nie będzie Mszy św. wieczornej o 16.00!!!. Przy na cmentarzu/o ile będzie to możliwe/ będą zbierane ofiary na potrzeby WSD w Tarnowie

4
Przy okazji tej Uroczystości istnieje w kościele zwyczaj szczególnej modlitwy za zmarłych zwanej Wypominkami. Pragniemy w ten sposób spełnić obowiązek wdzięczności i pośmiertnej troski wobec naszych bliskich.  Wypominki roczne będą czytane przed Mszą o godz. 8.00 i11.00 oraz na dojazdach   Bóg zapłać za ofiary składane z racji wypominek.Część z tych ofiar przekażemy również na cele remontowe w parafii. Nowe wypominki roczne będziemy czytać od III niedzieli listopada.  Gdyby ktoś zauważył jakąś nieścisłość proszę to zgłosić, aby można było poprawić.  
5
Bóg zapłać! za sprzątanie kościoła parafialnego na niedzielę oraz ofiary na środki czystości następującym osobom: Jadwiga i Piotr Słowik, Anna Tupek, Alicja Bajorek Krzysztof Słowik, oraz tym, którzy sprzątali kościół św. Jana Chrzciciela i kaplicę św. Brata Alberta.
6

Bóg zapłać za ofiary na cele remontowe, które w tym tygodniu złożyli.

       Ks. Władysław Wiktorek z USA, z Rzepiennika Biskupiego: Janina i Kazimierz Cyrybał, Urszula i Marcin Gogola, Małgorzata Gąsior, Marian Tupek RB 271,z Rzepiennika Strzyżewskiego Justyna i Rafał Zeprzałka, pewne osoby, Jadwiga Cygnar.
7
Dziękujemy Krzysztofowi Wronie za ofiarowanie /4 samochodów/klińca i grysu na nasze parafialne parkingi oraz tym, którzy pomogli w jego rozsypaniu.Bóg zapłać Grzegorzowi Wantuchowi za remont bramki cmentarnej. P. Wiesławowi Szczerbie, za zrobienie podestu do ołtarza.  Dziękujemy również młodzieży i  ks katechecie za wyczyszczenie kapliczki pod kościołem.
8
 
9
 
   
10

Stary Krzyż
1. Tam na wzgórzu wśród skał,
Stary krzyż ongiś stał,
Symbol hańby, cierpienia i mąk.
Lecz ja kocham ten krzyż,
Gdzie mój Zbawca i Mistrz,
Swym oprawcom oddał się do rąk.

Ref.: O jak cenię ja stary ten krzyż,
W nim ratunek ludzkości jest dan,
Lgnę do niego a w niebie ten krzyż
Na koronę zamieni mi Pan.

2. Ale stary ten krzyż,
Tak wzgardzony przez świat,
Swą ofiarą pociągnął mnie wzwyż.
To mój Zbawca i Pan,
Zstąpił z nieba tu sam,
Aby nieść na Golgotę ten krzyż.

3. Krwią zbroczony ten krzyż,
Lecz pomimo to w nim,
Dziwne piękno wśród ran krwawych lśni.
Bo na krzyżu tym Pan,
Cierpiał męki i zmarł
Aby wieczne zbawienie dać mi.

 

.............................................................................................

 

Jezu ufam,ufam Tobie

      G                           D
1. Kiedy twoje serce grzechem zbrukane jest
D7                G
Kiedy kryje tylko lęk
D
Pomyśl Bóg jedynie może wyzwolić cię
D7                        G   D7
Więc z nadzieją śpiew ten wznieś

            G         a
Ref. Jezu ufam ufam Tobie
D7         G
Grzech mój zmywa Twoja Krew
a
Jezu ufam ufam Tobie
D7            G
Ty do Serca przytul mnie

 2. Zobacz jak z otwartej piersi wypływa wciąż
Miłość która zbawia świat
Swe promienie łaski zlewa na wszystkich nas
Powstań i ku Niemu dąż

 3. Czyżbyś jeszcze mógł nie wierzyć hojności tej
Kiedy w boku rana jest
Miłosierdzie w niej bez granic odsłania się
Zanuć przeto szczęścia pieśń

 

11

O JEZU MIŁOSIERNY
1.O Jezu miłosierny, nad światem zlituj się,
Tyś w obietnicach wierny, więc spełnił słowa swe.
Niech będzie znany wszędzie miłości Twojej cud,
niech płynie Twe orędzie w zbłąkany ludzki ród.

2.Ufamy Jezu Tobie, Ty nie zawiedziesz nas,
w cierpieniu i w chorobie dasz pomoc w każdy czas.
Za miłosierdzie Twoje jesteśmy wdzięczni Ci
i chcemy wobec bliźnich miłosiernymi być.

NASZE PLANY I NADZIEJE
1.Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej i w opiece
czułej duszę moją miej.

2.Ufność w miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam,
że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.

Ref. Jezu ufam Tobie....
3.W trudnych chwilach swego życia nie rozpaczaj nie roń łez,
ufność w Boże miłosierdzie troskom swym położy kres.

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej i w opiece
czułej duszę moją miej.

4.Pragnę oddać się dziś Tobie, całym życiem służyć Ci,
Pragnę Boże miłosierdzie głosić ludziom w smutne dni.

Ref. Jezu ufam Tobie....

 

 W KAŻDYM STRAPIENIU
1. W każdym strapieniu i o każdej porze,
Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże.
Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,
Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha .

2. Gdy krew i woda z Serca się polały,
Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.
Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże,
W każdym strapieniu i o każdej porze.

3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto,
Krew z wodą trysły falą przeobfitą.
Krew zmywająca tego świata grzechy,
Woda kojąca - balsamem pociechy.

ODDANY MARYI
Ref. Oddany Maryi Sługo Miłosierdzia
Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami

1.Ojcu przedwiecznemu , który wszystko stworzył
Chrystusowi Panu który nas odkupił
Świętemu Duchowi co w nas zamieszkuje
polecaj z miłością pielgrzymów tej ziemi
 Ref. Oddany Maryi....

2. Do najlepszej Matki i Królowej świata
Zasłuchanej w Słowo, stojącej pod krzyżem,
Której zawierzyłeś całe swoje życie,
Prowadź nas grzeszników spragnionych świętości.
Ref. Oddany Maryi....

3. Za Kościół Chrystusa, żyjący w rodzinie,
Zgromadzony Słowem, umocniony Chlebem,
Za wszystkich posłanych, namaszczonych krzyżmem,
Oręduj wytrwale przed Obliczem Pana.

Ref. Oddany Maryi Sługo Miłosierdzia
Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami

4. Pomóż kochać Boga, całym naszym sercem,
miłować bliźniego jak siebie samego,
Naucz adorować i uwielbiać Pana,
teraz i w wieczności, do której dążymy.

 

KIEDY TWOJE SERCE
1. Kiedy twoje serce grzechem zbrukane jest, kiedy kryje tylko lęk,
Pomyśl Bóg jedynie może wyzwolić cię,
więc z nadzieją śpiew ten wznieś.

Ref. Jezu ufam, ufam Tobie,
Grzech mój zmywa Twoja Krew,
Jezu ufam, ufam Tobie,
Ty do Serca przytul mnie.

2. Zobacz jak z otwartej piersi wypływa wciąż
miłość, która zbawia świat.
Swe promienie łaski zlewa na wszystkich nas
Powstań i ku Niemu dąż.

Ref. Jezu ufam, ufam Tobie...

 

 JEZU, UFAM TOBIE
1. Zmiłuj się nade mną
w miłosierdziu Swoim,
spojrzyj z miłością
i z grzechów mnie obmyj.

Ref. Jezu, ufam Tobie
Miłosierny Boże
Jeszcze raz mi przebacz,
błagam Cię w pokorze.

2. Daj mi serce nowe
i radość sumienia.
Przywróć nadzieję
Twego przebaczenia.

Ref. Jezu, ufam Tobie...

3. Dawnych naszych grzechów
nie pamiętaj, Panie.
Wspomnij na Twoje
wielkie zmiłowanie.

Ref. Jezu, ufam Tobie...

12  
13  

 

 
 
 
     

 

 

 

   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008