OGŁOSZENIA PARAFIALNE -  NIEDZIELA 13.01.2019r.


1

Dziś - NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO- zamiast tradycyjnego wyznania wiary odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne. Zmiana Tajemnic dla mężczyzn i DSM.b)Uroczysty chrzest dzieci w tym miesiącu będzie 20 stycznia

         c)  Przy okazji niedzieli Chrztu Pańskiego pragniemy przypomnieć,

               

Dziecko ma prawo do uroczystego chrztu w kościele parafialnym i dlatego w innym terminie chrztu udziela się tylko, gdy dziecko jest chore lub z innych poważnych powodów. Chrzestnymi nie mogą być osoby niewierzące, niepraktykujące, osoby żyjące w konkubinacie, np. żyjące w związku cywilnym lub tzw. partnerskim.

               

Rodzice chrzestni mieszkający poza parafią dostarczają od swego księdza proboszcza zaświadczenie o tym, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi. Czasowo lub trwale przebywające za granicą zaświadczenie od swojego duszpasterza polonijnego!!!

2

Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby kościoła.

       

z: Rzepiennika Biskupiego; Pewna osoba, Urszula i Piotr Dudekz Rzepiennika Strzyżewskiego, pewna osoba, Katarzyna i Łukasz Cudek, Anna i Narcyz Sadłoń

z Kołkówki: Elżbieta Martyka i Rodz. Baranów

        

NA OGRZEWANIE: Wanda i Tadeusz Cygnar, Maria i Piotr Kiełtyka, RS,6,  Elżbieta i Marian Kachniarz, Rodz.  Łajków, Aneta i Paweł Hołda, Gąsiorowie 156, Władysław Leszkiewicz, Robert Bajorek, Marta i Marek Polak

        

Bóg zapłać za sprzątanie kościoła parafialnego i ofiary na środki czystości następującym osobom; rodz. Witków Serafinów, Leszkiewiczów Serafinów i Sowów jak również tym, którzy sprzątali kościołek i kaplicę. Bóg zapłać wszystkim, którzy pomogli w tym tygodniu przy odśnieżaniu.

        

 

3
W tym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku        + Stanisława Gąsiora  l.45  z  Rzepiennika B.. Pomódlmy się za jego nieśmiertelną duszę.
4

PORZĄDEK KOLĘDY Dziękujemy wszystkim, którzy dotąd przyjęli nas z kolędą w tym tygodniu planujemy odwiedzić..

PONIEDZIAŁEK - 8.15  Rzepiennik Strzyżewski, Wielka Góra od rodz. Brytów

WTOREK - 8.15  Rzepiennik Biskupi; od Pociechów do Renaty Duran

WTOREK - 8.15  Rzepiennik Biskupi,  od Andrzeja  Cudka do Marii Kiełtyka

ŚRODA - 8.15  Rzepiennik Strzyżewski; od Burkotów do  rodziny Gomułków

ŚRODA - 8.15   Rzepiennik Strzyżewski; od Narcyza Bajorka  do rodziny Grądalskich

CZWARTEK - 8.15    Rzepiennik Strzyżewski; Równie od Pociechów do Tupków

CZWARTEK - 8.15    Granice od Jodłówki; od Stanisława Małopolskiego do Sokołowskich

PIĄTEK - 8.15  Rzepiennik Biskupi; Kamykówka, od Michalików do Marii Fudala

PIĄTEK - 8.15 Rzepiennik Biskupi; Kamykówkaod Rodz. Mierzwów -Krzysztofa Gogola

SOBOTA - 8.15  Rzepiennik Biskupi, od Stanisława Prusa do rodz.Myśliwców

SOBOTA - 8.15   Rzepiennik Biskupi; Rzepiennik Biskupi, Domy koło Kościoła od Więckowskich do Pawlikiewiczów

NIEDZIELA 13.00  Rzepiennik Biskupi;  Zagrody   od Kleszyków

5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 

 

 

 

 

10

Stary Krzyż
1. Tam na wzgórzu wśród skał,
Stary krzyż ongiś stał,
Symbol hańby, cierpienia i mąk.
Lecz ja kocham ten krzyż,
Gdzie mój Zbawca i Mistrz,
Swym oprawcom oddał się do rąk.

Ref.: O jak cenię ja stary ten krzyż,
W nim ratunek ludzkości jest dan,
Lgnę do niego a w niebie ten krzyż
Na koronę zamieni mi Pan.

2. Ale stary ten krzyż,
Tak wzgardzony przez świat,
Swą ofiarą pociągnął mnie wzwyż.
To mój Zbawca i Pan,
Zstąpił z nieba tu sam,
Aby nieść na Golgotę ten krzyż.

3. Krwią zbroczony ten krzyż,
Lecz pomimo to w nim,
Dziwne piękno wśród ran krwawych lśni.
Bo na krzyżu tym Pan,
Cierpiał męki i zmarł
Aby wieczne zbawienie dać mi.

 

.............................................................................................

 

Jezu ufam,ufam Tobie

      G                           D
1. Kiedy twoje serce grzechem zbrukane jest
D7                G
Kiedy kryje tylko lęk
D
Pomyśl Bóg jedynie może wyzwolić cię
D7                        G   D7
Więc z nadzieją śpiew ten wznieś

            G         a
Ref. Jezu ufam ufam Tobie
D7         G
Grzech mój zmywa Twoja Krew
a
Jezu ufam ufam Tobie
D7            G
Ty do Serca przytul mnie

 2. Zobacz jak z otwartej piersi wypływa wciąż
Miłość która zbawia świat
Swe promienie łaski zlewa na wszystkich nas
Powstań i ku Niemu dąż

 3. Czyżbyś jeszcze mógł nie wierzyć hojności tej
Kiedy w boku rana jest
Miłosierdzie w niej bez granic odsłania się
Zanuć przeto szczęścia pieśń

 

11

O JEZU MIŁOSIERNY
1.O Jezu miłosierny, nad światem zlituj się,
Tyś w obietnicach wierny, więc spełnił słowa swe.
Niech będzie znany wszędzie miłości Twojej cud,
niech płynie Twe orędzie w zbłąkany ludzki ród.

2.Ufamy Jezu Tobie, Ty nie zawiedziesz nas,
w cierpieniu i w chorobie dasz pomoc w każdy czas.
Za miłosierdzie Twoje jesteśmy wdzięczni Ci
i chcemy wobec bliźnich miłosiernymi być.

NASZE PLANY I NADZIEJE
1.Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej i w opiece
czułej duszę moją miej.

2.Ufność w miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam,
że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.

Ref. Jezu ufam Tobie....
3.W trudnych chwilach swego życia nie rozpaczaj nie roń łez,
ufność w Boże miłosierdzie troskom swym położy kres.

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej i w opiece
czułej duszę moją miej.

4.Pragnę oddać się dziś Tobie, całym życiem służyć Ci,
Pragnę Boże miłosierdzie głosić ludziom w smutne dni.

Ref. Jezu ufam Tobie....

 

 W KAŻDYM STRAPIENIU
1. W każdym strapieniu i o każdej porze,
Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże.
Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,
Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha .

2. Gdy krew i woda z Serca się polały,
Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.
Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże,
W każdym strapieniu i o każdej porze.

3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto,
Krew z wodą trysły falą przeobfitą.
Krew zmywająca tego świata grzechy,
Woda kojąca - balsamem pociechy.

ODDANY MARYI
Ref. Oddany Maryi Sługo Miłosierdzia
Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami

1.Ojcu przedwiecznemu , który wszystko stworzył
Chrystusowi Panu który nas odkupił
Świętemu Duchowi co w nas zamieszkuje
polecaj z miłością pielgrzymów tej ziemi
 Ref. Oddany Maryi....

2. Do najlepszej Matki i Królowej świata
Zasłuchanej w Słowo, stojącej pod krzyżem,
Której zawierzyłeś całe swoje życie,
Prowadź nas grzeszników spragnionych świętości.
Ref. Oddany Maryi....

3. Za Kościół Chrystusa, żyjący w rodzinie,
Zgromadzony Słowem, umocniony Chlebem,
Za wszystkich posłanych, namaszczonych krzyżmem,
Oręduj wytrwale przed Obliczem Pana.

Ref. Oddany Maryi Sługo Miłosierdzia
Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami

4. Pomóż kochać Boga, całym naszym sercem,
miłować bliźniego jak siebie samego,
Naucz adorować i uwielbiać Pana,
teraz i w wieczności, do której dążymy.

 

KIEDY TWOJE SERCE
1. Kiedy twoje serce grzechem zbrukane jest, kiedy kryje tylko lęk,
Pomyśl Bóg jedynie może wyzwolić cię,
więc z nadzieją śpiew ten wznieś.

Ref. Jezu ufam, ufam Tobie,
Grzech mój zmywa Twoja Krew,
Jezu ufam, ufam Tobie,
Ty do Serca przytul mnie.

2. Zobacz jak z otwartej piersi wypływa wciąż
miłość, która zbawia świat.
Swe promienie łaski zlewa na wszystkich nas
Powstań i ku Niemu dąż.

Ref. Jezu ufam, ufam Tobie...

 

 JEZU, UFAM TOBIE
1. Zmiłuj się nade mną
w miłosierdziu Swoim,
spojrzyj z miłością
i z grzechów mnie obmyj.

Ref. Jezu, ufam Tobie
Miłosierny Boże
Jeszcze raz mi przebacz,
błagam Cię w pokorze.

2. Daj mi serce nowe
i radość sumienia.
Przywróć nadzieję
Twego przebaczenia.

Ref. Jezu, ufam Tobie...

3. Dawnych naszych grzechów
nie pamiętaj, Panie.
Wspomnij na Twoje
wielkie zmiłowanie.

Ref. Jezu, ufam Tobie...

12  
13  

 

 
 
 
     

 

 

 

   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008