OGŁOSZENIA PARAFIALNE-  NIEDZIELA 5.11.2023r.


1
W tygodniu w poniedziałek i wtorek różaniec z wypominkami o godz. 16.30 i Msza św. wieczorna.
2

W środę o godz. 16.00 w naszym kościele będzie spotkanie z p. konserwator Magdaleną Szybowską, która wygłosi prelekcję na temat autora naszej polichromii  pt.:   " Jan Bulas historia zapomniana - o życiu i twórczości młodopolskiego artysty."

Bardzo serdecznie zapraszamy.

Wśród uczestników zostanie rozlosowanych 20 biletów na wyjazd na wycieczkę do Łagiewnik i Kopalni soli w Wieliczce w dniu 25 listopada.

3

Bóg zapłać za ofiary składane z racji wypominek.

Część z tych ofiar przekażemy również na cele remontowe w parafii. Nowe wypominki roczne będziemy czytać od II niedzieli listopada.  Gdyby ktoś zauważył jakąś nieścisłość proszę to zgłosić, aby można było poprawić.

4
Bóg zapłać! za sprzątanie kościoła parafialnego na niedzielę oraz ofiary na środki czystości następującym Rodzinom: Karasiów, Kowalików, Rząców, Habińskich    jak również tym, którzy sprzątali kościółek św. Jana i kaplicę św. Brata Alberta.  Dziękujemy także ks. Katechecie oraz Michałowi Jedrusiakowi, Szymonowi Małopolskiemu Bartoszowi Moździerz i Konradowi Dziuban za posprzątanie liści za ogrodzeniem kościoła.
5

.    Bóg zapłać tym, którzy złożyli ofiary  na remonty:

        

Stanisława Zając z Bielska  Ks. Szczepan Słowik z Tarnowa, Grzegorz Wołkowicz z Tarnowa

       z Rzepiennika Biskupiego: Anna Zeprzałka, Filomena Bajorek, pewna osoba

z Rzepiennika;  Strzyżewskiego:, Marta i Rafał Dziuban Rodz. zam. RS 200 Rodz. Czaplińskich, Teresa i Ryszard Bryt, Rodz: Ryndak, Jędrusiak, Czaplińskich, Elżbieta i Tadeusz Tereszkiewicz, Małgorzata i Wojciech Bąk

6
 
7
 
8
 
9
 
 

O Maryjo, w niebo uniesiona,
Nad anielskie chóry wywyższona!
Pan uwielbił duszę Twą i ciało,
Wziął do nieba i ozdobił chwałą.
Tam odbierasz hołdy i zaszczyty,
Tron Królowej oddał Tobie Bóg.
Najpiękniejszych widzeń masz zachwyty,
Otoczona wieńcem swoich sług.


Już odeszłaś w niebo, Matko droga,
Opuściłaś ziemską łez dolinę.
Wiedź i nas też prosto aż do Boga,
Proś, by zgładził wszelką naszą winę.
Daj nam, Matko, życie wieść w czystości,
Niech powiewa z serc niebiańskich woń.
Pomnóż wiarę, naucz nas miłości,
Ulecz rany, przed nieszczęściem chroń!

O Maryjo, świata Tyś Królowo,
Wspomnij dziś i na Syna Twego słowo,
Że na krzyżu Matką nazwał Ciebie,
Matką naszą, nim Cię wziął do siebie.
Więc wierzymy, my, sieroce dzieci,
Że dotrzyma, co nam przyrzekł Bóg,
Iż gdy dusza nasza z ciał uleci,
To na wieki będziem u Twych nóg.

10

Stary Krzyż
1. Tam na wzgórzu wśród skał,
Stary krzyż ongiś stał,
Symbol hańby, cierpienia i mąk.
Lecz ja kocham ten krzyż,
Gdzie mój Zbawca i Mistrz,
Swym oprawcom oddał się do rąk.

Ref.: O jak cenię ja stary ten krzyż,
W nim ratunek ludzkości jest dan,
Lgnę do niego a w niebie ten krzyż
Na koronę zamieni mi Pan.

2. Ale stary ten krzyż,
Tak wzgardzony przez świat,
Swą ofiarą pociągnął mnie wzwyż.
To mój Zbawca i Pan,
Zstąpił z nieba tu sam,
Aby nieść na Golgotę ten krzyż.

3. Krwią zbroczony ten krzyż,
Lecz pomimo to w nim,
Dziwne piękno wśród ran krwawych lśni.
Bo na krzyżu tym Pan,
Cierpiał męki i zmarł
Aby wieczne zbawienie dać mi.

 

.............................................................................................

 

Jezu ufam,ufam Tobie

      G                           D
1. Kiedy twoje serce grzechem zbrukane jest
D7                G
Kiedy kryje tylko lęk
D
Pomyśl Bóg jedynie może wyzwolić cię
D7                        G   D7
Więc z nadzieją śpiew ten wznieś

            G         a
Ref. Jezu ufam ufam Tobie
D7         G
Grzech mój zmywa Twoja Krew
a
Jezu ufam ufam Tobie
D7            G
Ty do Serca przytul mnie

 2. Zobacz jak z otwartej piersi wypływa wciąż
Miłość która zbawia świat
Swe promienie łaski zlewa na wszystkich nas
Powstań i ku Niemu dąż

 3. Czyżbyś jeszcze mógł nie wierzyć hojności tej
Kiedy w boku rana jest
Miłosierdzie w niej bez granic odsłania się
Zanuć przeto szczęścia pieśń

 

11

O JEZU MIŁOSIERNY
1.O Jezu miłosierny, nad światem zlituj się,
Tyś w obietnicach wierny, więc spełnił słowa swe.
Niech będzie znany wszędzie miłości Twojej cud,
niech płynie Twe orędzie w zbłąkany ludzki ród.

2.Ufamy Jezu Tobie, Ty nie zawiedziesz nas,
w cierpieniu i w chorobie dasz pomoc w każdy czas.
Za miłosierdzie Twoje jesteśmy wdzięczni Ci
i chcemy wobec bliźnich miłosiernymi być.

NASZE PLANY I NADZIEJE
1.Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej i w opiece
czułej duszę moją miej.

2.Ufność w miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam,
że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.

Ref. Jezu ufam Tobie....
3.W trudnych chwilach swego życia nie rozpaczaj nie roń łez,
ufność w Boże miłosierdzie troskom swym położy kres.

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej i w opiece
czułej duszę moją miej.

4.Pragnę oddać się dziś Tobie, całym życiem służyć Ci,
Pragnę Boże miłosierdzie głosić ludziom w smutne dni.

Ref. Jezu ufam Tobie....

 

 W KAŻDYM STRAPIENIU
1. W każdym strapieniu i o każdej porze,
Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże.
Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,
Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha .

2. Gdy krew i woda z Serca się polały,
Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.
Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże,
W każdym strapieniu i o każdej porze.

3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto,
Krew z wodą trysły falą przeobfitą.
Krew zmywająca tego świata grzechy,
Woda kojąca - balsamem pociechy.

ODDANY MARYI
Ref. Oddany Maryi Sługo Miłosierdzia
Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami

1.Ojcu przedwiecznemu , który wszystko stworzył
Chrystusowi Panu który nas odkupił
Świętemu Duchowi co w nas zamieszkuje
polecaj z miłością pielgrzymów tej ziemi
 Ref. Oddany Maryi....

2. Do najlepszej Matki i Królowej świata
Zasłuchanej w Słowo, stojącej pod krzyżem,
Której zawierzyłeś całe swoje życie,
Prowadź nas grzeszników spragnionych świętości.
Ref. Oddany Maryi....

3. Za Kościół Chrystusa, żyjący w rodzinie,
Zgromadzony Słowem, umocniony Chlebem,
Za wszystkich posłanych, namaszczonych krzyżmem,
Oręduj wytrwale przed Obliczem Pana.

Ref. Oddany Maryi Sługo Miłosierdzia
Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami

4. Pomóż kochać Boga, całym naszym sercem,
miłować bliźniego jak siebie samego,
Naucz adorować i uwielbiać Pana,
teraz i w wieczności, do której dążymy.

 

 JEZU, UFAM TOBIE
1. Zmiłuj się nade mną
w miłosierdziu Swoim,
spojrzyj z miłością
i z grzechów mnie obmyj.

Ref. Jezu, ufam Tobie
Miłosierny Boże
Jeszcze raz mi przebacz,
błagam Cię w pokorze.

2. Daj mi serce nowe
i radość sumienia.
Przywróć nadzieję
Twego przebaczenia.

Ref. Jezu, ufam Tobie...

3. Dawnych naszych grzechów
nie pamiętaj, Panie.
Wspomnij na Twoje
wielkie zmiłowanie.

Ref. Jezu, ufam Tobie...

12  
13  

 

 
 
 
     

 

 

 

   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008