OGŁOSZENIA PARAFIALNE-  NIEDZIELA 17.01.2021r.


1
W związku z przedłużeniem ograniczeń pozostajemy w dotychczasowym porządku odprawiania nabożeństw.Przyszłą niedzielę będziemy przeżywać, jako Niedzielę Słowa Bożego, rozpoczynającą Tydzień Biblijny. W przyszłą niedzielę Caritas będzie zbierać ofiary do puszek na poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Chorwacji.
2

Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby kościoła.z Rzepiennika Biskupiego; Rodz. Serafinów 50, Rodz. Kowalików 49, Teresa i Stanisław Paszkowscy, Rodz. Korcików, Marta i Marek Wołkowicz Rodz. zam. RB 282, Monika i Krzysztof Kurczab, Franciszka Słowik, Małgorzata Gębarowska

z Rzepiennika Strzyżewskiego; Anna i Adam Bajorek, Rodz. Dziadzio,Aneta Nowakowska, Małgorzata i Roman Gogola, Teresa Sopala,z Kołkówki;  Alfreda Mikrut,

NA OGRZEWANIE: Małgorzata i Marian Kawa, Stanisława Smoszna, Teresa i Ferdynand Zeprzałka, Rodz. Ziębów, Rodz. Kiełtyków 118,Grażyna i Stanisław Kiełtyka, Rodz. zam. Kołkówka 19, Rodz. zam. RB 282, Piotr Zięba, Franciszka Wantuch

3
W przyszłą niedzielę w kościele o godz. 13.30 , XIV Konkurs Kolęd Dzieci Przedszkolnych. Każde dziecko wykona 2 zwrotki wybranej przez siebie kolędy.  Zgłoszonych zostało 22 osoby. Lista uczestników jest w gablocie. Prosimy rodziców o sprawdzenie czy wszystko się zgadza.SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO OBEJRZENIA KONKURSU.  Gdyby któreś z dzieci było chore i nie mogło wystąpić prosimy rodziców o zgłoszenie tego do południa do zakrystii.
4
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła parafialnego i ofiary na środki czystości następującym osobom; Katarzynie Madej, Jakubowi Zięba, Małgorzacie Zięba jak również tym, którzy sprzątali kaplicę. Bóg zapałać także wszystkim, którzy pomogli w odśnieżaniu otoczenia kościoła i parkingów.
5

W sobotę o godz. 10.00 spotkanie aspirantów, ministrantów i lektorów.

  LISTA UCZESTNIKÓW KONKURSU KOLĘD
1
Piotr Brzeżański - Przybieżeli do Betlejem
2
Milena Pyzik - Dzisiaj w Betlejem
3
Klaudia Góral - Świeć gwiazdeczko
4
Milena Leśniak - Przybieżeli do Betlejem
5
Aleksandra Starostka - Dzisiaj w Betlejem
6
Alicja Sykta - Pójdźmy wszyscy
7
Nikola Sykta - Wśród nocnej ciszy
8
Hubert Jarocha - Przybieżeli do Betlejem
9
Dominik Pyzik - Dzisiaj w Betlejem
10
Maja Rudzińska - Była noc ciemna noc
11
Karolina Dudek - Był pastuszek bosy
12
Wiktoria Wróbel -
13
Justyna Piekarz - Nie płacz Jezu
14
Karolina Madej - Gore gwiazda Jezusowi
15
Bartosz Małopolski - Hej hola, hola
16
Oliwia Góral - Józefie stajenki nie szukaj
17
Zuzanna Tupek - Nie płacz Jezu
18
Dawid Madej - Kolęda na dzwonkach
19
Filip Słowik - Dobrze żeś się Jezu pod Giewontem zrodził
20
Bartosz Kowalik - Skrzypi wóz
21
Nikodem Gogola - Jezusa Narodzonego
22
Jakub Karpiński - Od serca do ucha
7
 
8
 
9

/INTERPRETACJA PRAWNA OBOWIĄZUJACYCH PRZEPISÓW/DORĘCZONO DO PARAFII ELEKTRONICZNIE 12.12.2020
- GODZ. 10.18

....................................................................................................

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SPRAWIE CHOWANIA OSÓB ZMARŁYCH  Z POWODU COVID-19 -

Żaden z obecnie obowiązujących przepisów prawa nie narzuca formy pochowania w przypadku zgonu na COVID-19, co oznacza, że zwłoki mogą zostać złożone w trumnie bądź w formie spopielonych szczątków w urnie, a następnie pochowane.  Przepisy nie nakładają także obowiązku natychmiastowego pochowania zwłok, tak jak w przypadku innych chorób zakaźnych, gdzie zwłoki powinny być pochowane w ciągu 24 godzin od chwili zgonu.

Wobec powyższego, w świetle przepisów prawa nie ma przeciwwskazań, z punktu widzenia sanitarno-epidemiologicznego, aby trumna ze zwłokami osoby zakażonej koronawirusem SARS-CoV2 mogła być wprowadzona do kaplicy czy kościoła, celem ceremonii pogrzebowej. Przy czym, nadmienić należy, że po złożeniu zwłok w trumnie i przymocowaniu wieka trumny nie wolno otwierać.

Stosownie do § 5a ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 ze zm.), zwłoki osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zabezpieczone zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, należy umieścić w:

a) kapsule transportowej, w przypadku przekazywania zwłok do krematorium, albo b) trumnie do pochówku, w przypadku bezpośredniego pochowania na cmentarzu.

Nadmienić należy, że odniesienie do bezpośredniego pochowania na cmentarzu w przypadku umieszczenia zwłok w trumnie do pochówku nie oznacza, że zwłoki umieszczone w takiej trumnie nie mogą być przed dokonaniem pochówku do grobu przewiezione do zakładu pogrzebowego, czy do kaplicy, celem dokonania ceremonii pogrzebowej.

Użycie określenia bezpośrednie pochowanie, w kontekście całej regulacji, oznacza pochówek bezpośredni, tj. bez uprzedniej kremacji zwłok.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że ww. rozporządzenie obliguje personel zakładu pogrzebowego do spryskiwania trumny, niezwłocznie po złożeniu w niej zwłok, płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym.

Warszawa, 26.11.2020 r.

z up. Głównego Inspektora Sanitarnego

Izabela Kucharska

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

   
10

Stary Krzyż
1. Tam na wzgórzu wśród skał,
Stary krzyż ongiś stał,
Symbol hańby, cierpienia i mąk.
Lecz ja kocham ten krzyż,
Gdzie mój Zbawca i Mistrz,
Swym oprawcom oddał się do rąk.

Ref.: O jak cenię ja stary ten krzyż,
W nim ratunek ludzkości jest dan,
Lgnę do niego a w niebie ten krzyż
Na koronę zamieni mi Pan.

2. Ale stary ten krzyż,
Tak wzgardzony przez świat,
Swą ofiarą pociągnął mnie wzwyż.
To mój Zbawca i Pan,
Zstąpił z nieba tu sam,
Aby nieść na Golgotę ten krzyż.

3. Krwią zbroczony ten krzyż,
Lecz pomimo to w nim,
Dziwne piękno wśród ran krwawych lśni.
Bo na krzyżu tym Pan,
Cierpiał męki i zmarł
Aby wieczne zbawienie dać mi.

 

.............................................................................................

 

Jezu ufam,ufam Tobie

      G                           D
1. Kiedy twoje serce grzechem zbrukane jest
D7                G
Kiedy kryje tylko lęk
D
Pomyśl Bóg jedynie może wyzwolić cię
D7                        G   D7
Więc z nadzieją śpiew ten wznieś

            G         a
Ref. Jezu ufam ufam Tobie
D7         G
Grzech mój zmywa Twoja Krew
a
Jezu ufam ufam Tobie
D7            G
Ty do Serca przytul mnie

 2. Zobacz jak z otwartej piersi wypływa wciąż
Miłość która zbawia świat
Swe promienie łaski zlewa na wszystkich nas
Powstań i ku Niemu dąż

 3. Czyżbyś jeszcze mógł nie wierzyć hojności tej
Kiedy w boku rana jest
Miłosierdzie w niej bez granic odsłania się
Zanuć przeto szczęścia pieśń

 

11

O JEZU MIŁOSIERNY
1.O Jezu miłosierny, nad światem zlituj się,
Tyś w obietnicach wierny, więc spełnił słowa swe.
Niech będzie znany wszędzie miłości Twojej cud,
niech płynie Twe orędzie w zbłąkany ludzki ród.

2.Ufamy Jezu Tobie, Ty nie zawiedziesz nas,
w cierpieniu i w chorobie dasz pomoc w każdy czas.
Za miłosierdzie Twoje jesteśmy wdzięczni Ci
i chcemy wobec bliźnich miłosiernymi być.

NASZE PLANY I NADZIEJE
1.Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej i w opiece
czułej duszę moją miej.

2.Ufność w miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam,
że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.

Ref. Jezu ufam Tobie....
3.W trudnych chwilach swego życia nie rozpaczaj nie roń łez,
ufność w Boże miłosierdzie troskom swym położy kres.

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej i w opiece
czułej duszę moją miej.

4.Pragnę oddać się dziś Tobie, całym życiem służyć Ci,
Pragnę Boże miłosierdzie głosić ludziom w smutne dni.

Ref. Jezu ufam Tobie....

 

 W KAŻDYM STRAPIENIU
1. W każdym strapieniu i o każdej porze,
Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże.
Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,
Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha .

2. Gdy krew i woda z Serca się polały,
Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.
Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże,
W każdym strapieniu i o każdej porze.

3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto,
Krew z wodą trysły falą przeobfitą.
Krew zmywająca tego świata grzechy,
Woda kojąca - balsamem pociechy.

ODDANY MARYI
Ref. Oddany Maryi Sługo Miłosierdzia
Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami

1.Ojcu przedwiecznemu , który wszystko stworzył
Chrystusowi Panu który nas odkupił
Świętemu Duchowi co w nas zamieszkuje
polecaj z miłością pielgrzymów tej ziemi
 Ref. Oddany Maryi....

2. Do najlepszej Matki i Królowej świata
Zasłuchanej w Słowo, stojącej pod krzyżem,
Której zawierzyłeś całe swoje życie,
Prowadź nas grzeszników spragnionych świętości.
Ref. Oddany Maryi....

3. Za Kościół Chrystusa, żyjący w rodzinie,
Zgromadzony Słowem, umocniony Chlebem,
Za wszystkich posłanych, namaszczonych krzyżmem,
Oręduj wytrwale przed Obliczem Pana.

Ref. Oddany Maryi Sługo Miłosierdzia
Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami

4. Pomóż kochać Boga, całym naszym sercem,
miłować bliźniego jak siebie samego,
Naucz adorować i uwielbiać Pana,
teraz i w wieczności, do której dążymy.

 

KIEDY TWOJE SERCE
1. Kiedy twoje serce grzechem zbrukane jest, kiedy kryje tylko lęk,
Pomyśl Bóg jedynie może wyzwolić cię,
więc z nadzieją śpiew ten wznieś.

Ref. Jezu ufam, ufam Tobie,
Grzech mój zmywa Twoja Krew,
Jezu ufam, ufam Tobie,
Ty do Serca przytul mnie.

2. Zobacz jak z otwartej piersi wypływa wciąż
miłość, która zbawia świat.
Swe promienie łaski zlewa na wszystkich nas
Powstań i ku Niemu dąż.

Ref. Jezu ufam, ufam Tobie...

 

 JEZU, UFAM TOBIE
1. Zmiłuj się nade mną
w miłosierdziu Swoim,
spojrzyj z miłością
i z grzechów mnie obmyj.

Ref. Jezu, ufam Tobie
Miłosierny Boże
Jeszcze raz mi przebacz,
błagam Cię w pokorze.

2. Daj mi serce nowe
i radość sumienia.
Przywróć nadzieję
Twego przebaczenia.

Ref. Jezu, ufam Tobie...

3. Dawnych naszych grzechów
nie pamiętaj, Panie.
Wspomnij na Twoje
wielkie zmiłowanie.

Ref. Jezu, ufam Tobie...

12  
13  

 

 
 
 
     

 

 

 

   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008