OGŁOSZENIA PARAFIALNE -  NIEDZIELA 23.07.2017r.


1
Mszę Święte dzisiaj jak w każdą niedzielę. W Kołkówce Msza Święta o godzinie 1400. O godzinie 1100 błogosławieństwo pojazdów.
2
W tygodniu wspominamy: w poniedziałek św. Kingę - patronkę diecezji, we wtorek św. Jakuba Apostoła, w środę św. Joachima i Annę - rodziców NMP, w sobotę św. Martę.
3
Bóg zapłać za wszelkie ofiary indywidualne, które w ostatnim czasie złożyły następujące osoby:   ks. Wojciech Z Rzepiennika Biskupiego Zenona i Mieczysław Gąsiorowie, Wanda Kiełtyka Z Rzepiennika Strzyżewskiego Czesława Brzeżańska, rodzina zamieszkała nr. 133.
4
Dziękujemy za sprzątanie Kościoła parafialnego i ofiary na środki czystości Grażynie Bajorek, Elżbiecie i Wojciechowi Słowik, Wiesławowi Małopolskiemu oraz rodzinie Brzeżańskich. Dziękujemy także tym, którzy sprzątali Kościółek Jana Chrzciciela i kaplicę brata Alberta w Kołkówce oraz wszystkim którzy ofiarowali kwiaty do Kościoła.
5
 
6
 
7
 
8

O przygotowanie wieńców z ziół do kościoła na odpust i dożynki prosimy następujące osoby:

1. Bajorek Anna
Zeprzałka Joanna
Zeprzała Marta
Bąk Małgorzata
Dereń Joanna
Bajorek Małgorzata
Fudala Agata
Sopala Anna

2. Ryndak Lucyna
Ryndak Justyna
Witek Renata
Słowik Małgorzata
Gądek Małgorzata
Rąpała Anna
Madej MonikaG
ębarowska Izabela

3. Bożena Mruk
Marzena Bajorek
Teresa Mróz
Renata Roman
Helena Tupek
Agnieszka Łukasik
Barbara Wołkowicz
Jadwiga Słowik

4. Słowik Krystyna
Kopek Mariola
Burkot Bożena
Mróz Małgorzata
Mróz Lucyna
Roman Anna
Roman Maria
Roman Krystyna

5. Gąsior Małgorzata
Wołkowicz Dorota
Cyrybał Patrycja
Bryt Teresa
Dudek Renata
Bąk Anna
Tupek Małgorzata
Osika Urszula
Wojtanowska Beata

6. Wal Anna
Słowik Halina
Wszołek Halina
Dziuban Aneta
Gogola Julia
Serafin Dorota
Wojtanowska Jolanta
Basta Bożena
Łempicka Zofia

7. Wojtanowska Dorota
Wróbel Małgorzata
Sokołowska Edyta
Zając Maria
Poręba Agnieszka
Zając Dorota
Słowik Marta
Słowik Edyta

8. Bajorek Lucyna
Pole Bożena
Wszołek Lucyna
Bryndal Marzena
Wąsowska Elżbieta
Ryba Katarzyna
Małopolska Katarzyna
Ryba Bożena

9. Wieniec do przystojenia bramy głównej na plac kościelny mieszkańcy Kołkówki

9
 
   
10

Stary Krzyż
1. Tam na wzgórzu wśród skał,
Stary krzyż ongiś stał,
Symbol hańby, cierpienia i mąk.
Lecz ja kocham ten krzyż,
Gdzie mój Zbawca i Mistrz,
Swym oprawcom oddał się do rąk.

Ref.: O jak cenię ja stary ten krzyż,
W nim ratunek ludzkości jest dan,
Lgnę do niego a w niebie ten krzyż
Na koronę zamieni mi Pan.

2. Ale stary ten krzyż,
Tak wzgardzony przez świat,
Swą ofiarą pociągnął mnie wzwyż.
To mój Zbawca i Pan,
Zstąpił z nieba tu sam,
Aby nieść na Golgotę ten krzyż.

3. Krwią zbroczony ten krzyż,
Lecz pomimo to w nim,
Dziwne piękno wśród ran krwawych lśni.
Bo na krzyżu tym Pan,
Cierpiał męki i zmarł
Aby wieczne zbawienie dać mi.

 

.............................................................................................

 

Jezu ufam,ufam Tobie

      G                           D
1. Kiedy twoje serce grzechem zbrukane jest
D7                G
Kiedy kryje tylko lęk
D
Pomyśl Bóg jedynie może wyzwolić cię
D7                        G   D7
Więc z nadzieją śpiew ten wznieś

            G         a
Ref. Jezu ufam ufam Tobie
D7         G
Grzech mój zmywa Twoja Krew
a
Jezu ufam ufam Tobie
D7            G
Ty do Serca przytul mnie

 2. Zobacz jak z otwartej piersi wypływa wciąż
Miłość która zbawia świat
Swe promienie łaski zlewa na wszystkich nas
Powstań i ku Niemu dąż

 3. Czyżbyś jeszcze mógł nie wierzyć hojności tej
Kiedy w boku rana jest
Miłosierdzie w niej bez granic odsłania się
Zanuć przeto szczęścia pieśń

 

11

O JEZU MIŁOSIERNY
1.O Jezu miłosierny, nad światem zlituj się,
Tyś w obietnicach wierny, więc spełnił słowa swe.
Niech będzie znany wszędzie miłości Twojej cud,
niech płynie Twe orędzie w zbłąkany ludzki ród.

2.Ufamy Jezu Tobie, Ty nie zawiedziesz nas,
w cierpieniu i w chorobie dasz pomoc w każdy czas.
Za miłosierdzie Twoje jesteśmy wdzięczni Ci
i chcemy wobec bliźnich miłosiernymi być.

NASZE PLANY I NADZIEJE
1.Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej i w opiece
czułej duszę moją miej.

2.Ufność w miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam,
że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.

Ref. Jezu ufam Tobie....
3.W trudnych chwilach swego życia nie rozpaczaj nie roń łez,
ufność w Boże miłosierdzie troskom swym położy kres.

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej i w opiece
czułej duszę moją miej.

4.Pragnę oddać się dziś Tobie, całym życiem służyć Ci,
Pragnę Boże miłosierdzie głosić ludziom w smutne dni.

Ref. Jezu ufam Tobie....

 

 W KAŻDYM STRAPIENIU
1. W każdym strapieniu i o każdej porze,
Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże.
Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,
Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha .

2. Gdy krew i woda z Serca się polały,
Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.
Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże,
W każdym strapieniu i o każdej porze.

3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto,
Krew z wodą trysły falą przeobfitą.
Krew zmywająca tego świata grzechy,
Woda kojąca - balsamem pociechy.

ODDANY MARYI
Ref. Oddany Maryi Sługo Miłosierdzia
Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami

1.Ojcu przedwiecznemu , który wszystko stworzył
Chrystusowi Panu który nas odkupił
Świętemu Duchowi co w nas zamieszkuje
polecaj z miłością pielgrzymów tej ziemi
 Ref. Oddany Maryi....

2. Do najlepszej Matki i Królowej świata
Zasłuchanej w Słowo, stojącej pod krzyżem,
Której zawierzyłeś całe swoje życie,
Prowadź nas grzeszników spragnionych świętości.
Ref. Oddany Maryi....

3. Za Kościół Chrystusa, żyjący w rodzinie,
Zgromadzony Słowem, umocniony Chlebem,
Za wszystkich posłanych, namaszczonych krzyżmem,
Oręduj wytrwale przed Obliczem Pana.

Ref. Oddany Maryi Sługo Miłosierdzia
Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami

4. Pomóż kochać Boga, całym naszym sercem,
miłować bliźniego jak siebie samego,
Naucz adorować i uwielbiać Pana,
teraz i w wieczności, do której dążymy.

 

KIEDY TWOJE SERCE
1. Kiedy twoje serce grzechem zbrukane jest, kiedy kryje tylko lęk,
Pomyśl Bóg jedynie może wyzwolić cię,
więc z nadzieją śpiew ten wznieś.

Ref. Jezu ufam, ufam Tobie,
Grzech mój zmywa Twoja Krew,
Jezu ufam, ufam Tobie,
Ty do Serca przytul mnie.

2. Zobacz jak z otwartej piersi wypływa wciąż
miłość, która zbawia świat.
Swe promienie łaski zlewa na wszystkich nas
Powstań i ku Niemu dąż.

Ref. Jezu ufam, ufam Tobie...

 

 JEZU, UFAM TOBIE
1. Zmiłuj się nade mną
w miłosierdziu Swoim,
spojrzyj z miłością
i z grzechów mnie obmyj.

Ref. Jezu, ufam Tobie
Miłosierny Boże
Jeszcze raz mi przebacz,
błagam Cię w pokorze.

2. Daj mi serce nowe
i radość sumienia.
Przywróć nadzieję
Twego przebaczenia.

Ref. Jezu, ufam Tobie...

3. Dawnych naszych grzechów
nie pamiętaj, Panie.
Wspomnij na Twoje
wielkie zmiłowanie.

Ref. Jezu, ufam Tobie...

12  
13  

 

 
 
 
     

 

 

 

   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008