OGŁOSZENIA PARAFIALNE-  NIEDZIELA 28.11.2021r.


1
Dziś - 1 NIEDZIELA ADWENTU nowego roku liturgicznego. Popołudniu od godz. 15.00 do 16.00 Wystawienie Najśw. Sakr. i tradycyjna adoracja. Po niej Msza św. wieczorna o 16.00    Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych kobiet
2
Począwszy od jutra do końca Adwentu w dni powszednie, w kościele parafialnym: "Roraty" -o godz. 6.30 - ze względu na to, że wiele dzieci odwozicie prosto do szkoły.Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP - o godz. 6.10.Ministrantów, lektorów i DSM oraz dzieci przedszkolne zapraszamy do udziału w procesji wejścia Mszy św. roratniej z lampionami. Tradycyjnie dzieci zabierać będą do domu Figurkę Dzieciątka zależeć to będzie od losowania. Aby wziąć jutro udział w losowaniu trzeba zrobić ilustracje do dzisiejszej ewangelii.Po roratach odbędzie się losowanie figurki nagród i pamiątek. Zachęcamy do licznego udziału w "Roratach" dorosłych oraz dzieci
3
W tym tygodniu przeżywamy także pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź przed pierwszym piątkiem będzie w naszej Parafii we środę od godz. 17.00.

W piątek uczcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa.

         a) Msze św.:- w kościele parafialnym - o godz. 6.30 i 18.00,- w kaplicy św. Brata Alberta - o godz. 15.00,b) składka podczas Mszy św. - na cele misyjne c) wyjazd do chorych:- w Rzepienniku Biskupim i Strzyżewskim - o godz. 8.00 potemw Księżym Lesie i Kołkówce
4

W sobotę o godz. 11.00   w kościele spotkanie Ministrantów, Lektorów i DSM  z Mikołajem.

Od dziś na ołtarzach bocznych można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom rozprowadzane przez Caritas.

5

Bóg zapłać za ofiary na cele remontowe,  

      z Rzepiennika Biskupiego:,   Danuta Jarosz, pewna osoba, Elżbieta Wąsowska, Stanisława Osika,  Daz Rzepiennika Strzyżewskiego: Maria i Jan Słowik, Rodz. Makowców 294, Elżbieta Urban, Rodz. Mickiewiczów, Teresa i Zbigniew Słowiknuta Gąsior, Teresa i Wiesław Gębarowscy,  Zdzisław Witek,z Kołkówki ; Feliks Rąpała, Mateusz i Magdalena Kamińscy, Piotr i Anna Tutro,
6
NA OGRZEWANIE KOŚCIOŁA: Anna i Narcyz Sadłoń, Rodz. Leszkiewiczów, Helena i Edward Cudek, Halina i Zdzisław Serwońscy, Piotr Kiełtyka 2a, Zygmunt Dereń, Zeprzałkowie 277,Rodz. Pawlikiewiczów, Maria i Józef Gogola, Maria i Jan Słowik,Rodz. Czaplińskich 405, Anna Dziuban Na wyżywienie pracowników: Marta i Marek Wołkowicz,
7

Bóg zapłać! za sprzątanie kościoła parafialnego na niedzielę oraz ofiary na środki czystości następującym osobom: Dorocie Kiełtyka, Patrycji Wszołek, Edycie Gabryel   jak również tym, którzy sprzątali kościółek św. Jana i kaplicę w Kołkówce.

8
Zgodnie z zapowiedzią DSM przy kościele rozprowadzać będzie wykonane przez siebie stroiki Bożonarodzeniowe, z których dochód przeznaczony będzie na malowanie kościoła
9
Bóg powołał do wieczności + Juliana Bernady  l.93 z Turzy , którego pogrzeb dziś o 13.00.  Pomódlmy się za jego nieśmiertelną dusze.
   
10

Stary Krzyż
1. Tam na wzgórzu wśród skał,
Stary krzyż ongiś stał,
Symbol hańby, cierpienia i mąk.
Lecz ja kocham ten krzyż,
Gdzie mój Zbawca i Mistrz,
Swym oprawcom oddał się do rąk.

Ref.: O jak cenię ja stary ten krzyż,
W nim ratunek ludzkości jest dan,
Lgnę do niego a w niebie ten krzyż
Na koronę zamieni mi Pan.

2. Ale stary ten krzyż,
Tak wzgardzony przez świat,
Swą ofiarą pociągnął mnie wzwyż.
To mój Zbawca i Pan,
Zstąpił z nieba tu sam,
Aby nieść na Golgotę ten krzyż.

3. Krwią zbroczony ten krzyż,
Lecz pomimo to w nim,
Dziwne piękno wśród ran krwawych lśni.
Bo na krzyżu tym Pan,
Cierpiał męki i zmarł
Aby wieczne zbawienie dać mi.

 

.............................................................................................

 

Jezu ufam,ufam Tobie

      G                           D
1. Kiedy twoje serce grzechem zbrukane jest
D7                G
Kiedy kryje tylko lęk
D
Pomyśl Bóg jedynie może wyzwolić cię
D7                        G   D7
Więc z nadzieją śpiew ten wznieś

            G         a
Ref. Jezu ufam ufam Tobie
D7         G
Grzech mój zmywa Twoja Krew
a
Jezu ufam ufam Tobie
D7            G
Ty do Serca przytul mnie

 2. Zobacz jak z otwartej piersi wypływa wciąż
Miłość która zbawia świat
Swe promienie łaski zlewa na wszystkich nas
Powstań i ku Niemu dąż

 3. Czyżbyś jeszcze mógł nie wierzyć hojności tej
Kiedy w boku rana jest
Miłosierdzie w niej bez granic odsłania się
Zanuć przeto szczęścia pieśń

 

11

O JEZU MIŁOSIERNY
1.O Jezu miłosierny, nad światem zlituj się,
Tyś w obietnicach wierny, więc spełnił słowa swe.
Niech będzie znany wszędzie miłości Twojej cud,
niech płynie Twe orędzie w zbłąkany ludzki ród.

2.Ufamy Jezu Tobie, Ty nie zawiedziesz nas,
w cierpieniu i w chorobie dasz pomoc w każdy czas.
Za miłosierdzie Twoje jesteśmy wdzięczni Ci
i chcemy wobec bliźnich miłosiernymi być.

NASZE PLANY I NADZIEJE
1.Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej i w opiece
czułej duszę moją miej.

2.Ufność w miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam,
że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.

Ref. Jezu ufam Tobie....
3.W trudnych chwilach swego życia nie rozpaczaj nie roń łez,
ufność w Boże miłosierdzie troskom swym położy kres.

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej i w opiece
czułej duszę moją miej.

4.Pragnę oddać się dziś Tobie, całym życiem służyć Ci,
Pragnę Boże miłosierdzie głosić ludziom w smutne dni.

Ref. Jezu ufam Tobie....

 

 W KAŻDYM STRAPIENIU
1. W każdym strapieniu i o każdej porze,
Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże.
Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,
Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha .

2. Gdy krew i woda z Serca się polały,
Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.
Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże,
W każdym strapieniu i o każdej porze.

3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto,
Krew z wodą trysły falą przeobfitą.
Krew zmywająca tego świata grzechy,
Woda kojąca - balsamem pociechy.

ODDANY MARYI
Ref. Oddany Maryi Sługo Miłosierdzia
Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami

1.Ojcu przedwiecznemu , który wszystko stworzył
Chrystusowi Panu który nas odkupił
Świętemu Duchowi co w nas zamieszkuje
polecaj z miłością pielgrzymów tej ziemi
 Ref. Oddany Maryi....

2. Do najlepszej Matki i Królowej świata
Zasłuchanej w Słowo, stojącej pod krzyżem,
Której zawierzyłeś całe swoje życie,
Prowadź nas grzeszników spragnionych świętości.
Ref. Oddany Maryi....

3. Za Kościół Chrystusa, żyjący w rodzinie,
Zgromadzony Słowem, umocniony Chlebem,
Za wszystkich posłanych, namaszczonych krzyżmem,
Oręduj wytrwale przed Obliczem Pana.

Ref. Oddany Maryi Sługo Miłosierdzia
Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami

4. Pomóż kochać Boga, całym naszym sercem,
miłować bliźniego jak siebie samego,
Naucz adorować i uwielbiać Pana,
teraz i w wieczności, do której dążymy.

 

KIEDY TWOJE SERCE
1. Kiedy twoje serce grzechem zbrukane jest, kiedy kryje tylko lęk,
Pomyśl Bóg jedynie może wyzwolić cię,
więc z nadzieją śpiew ten wznieś.

Ref. Jezu ufam, ufam Tobie,
Grzech mój zmywa Twoja Krew,
Jezu ufam, ufam Tobie,
Ty do Serca przytul mnie.

2. Zobacz jak z otwartej piersi wypływa wciąż
miłość, która zbawia świat.
Swe promienie łaski zlewa na wszystkich nas
Powstań i ku Niemu dąż.

Ref. Jezu ufam, ufam Tobie...

 

 JEZU, UFAM TOBIE
1. Zmiłuj się nade mną
w miłosierdziu Swoim,
spojrzyj z miłością
i z grzechów mnie obmyj.

Ref. Jezu, ufam Tobie
Miłosierny Boże
Jeszcze raz mi przebacz,
błagam Cię w pokorze.

2. Daj mi serce nowe
i radość sumienia.
Przywróć nadzieję
Twego przebaczenia.

Ref. Jezu, ufam Tobie...

3. Dawnych naszych grzechów
nie pamiętaj, Panie.
Wspomnij na Twoje
wielkie zmiłowanie.

Ref. Jezu, ufam Tobie...

12  
13  

 

 
 
 
     

 

 

 

   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008