OGŁOSZENIA PARAFIALNE -  NIEDZIELA 20.08.2017r.


1

W tym tygodniu w liturgii:
We wtorek wspomnienie NMP Królowej  
w czwartek św. Bartłomieja

w sobotę   Uroczystość MB Częstochowskiej

Od przyszłej niedzieli Msza w Kościółku już o 9.30  

2
Za nami odpust parafialny :  Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do godnego przeżycia tej uroczystości. Bóg zapłać tym, którzy zaangażowali się w wykonanie wieńców dożynkowych i wieńców do dekoracji, Siostrze Barbarze, Orkiestrze OSP Rzepiennik Strzyżewski, Chórowi, Pocztom sztandarowym i strażakom, niosącym feretrony i sztandary i tym którzy z dobrego serca w jakikolwiek sposób pomagali.
3
Bóg zapłać! za sprzątanie kościoła parafialnego i ofiary na środki czystości następującym rodzinom Sopalów, Kiełtyków, Słowików jak również tym, którzy sprzątali kościołek św. Jana Chrzciciela i kaplicę na Kołkówce.
4

Bóg zapłać którzy w tym tygodniu złożyli ofiary na - na remonty:

z Tarnowa Emilia i Tadeusz Szczerba
z Kołkówki Grupa wieńcowa ,Stanisława Smosna,

z Rzepiennika Biskupiego:  Genowefa Wal, Dorota i Zdzisław Serafin, Agnieszka i Artur Kiełtyka,  teresa i Wiesław Dyl, Barbara i Marcin Łajka, Rodz. Haluchów, Marian Tupek 271,

z Rzepiennika Strzyżewskiego: Helena i Edward Cudek, Bogusława i Jan Słowik, Stanisława Szczerba, Rodz. zam. nr 105, Anna i Stanisław Tupek, Bożena i Wiesław Słowik Pewna osoba.

z Rzepiennika Strzyżewskiego: Helena i Edward Cudek, Bogusława i Jan Słowik, Stanisława Szczerba, Rodz. zam. nr 105, Anna i Stanisław Tupek, Bożena i Wiesław Słowik Pewna osoba.

Dziękujemy za pomoc przy malowaniu ogrodzenia Kościołka następującym osobom: Janowi Kamińskiemu, Mateuszowi Witkowi, Halinie Poręba, Leszkowi Lipie, Aleksandrowi Zającowi, Arturowi Kiełtyka, Damianowi Kiełtyka, Jadwidze Witek, Halinie Małopolskiej,  Szymonowi Prusowi,  Markowi Piekarzowi,  Sławomirowi Roman, Janowi Markowiczowi Jakubowi Smoszna, Ryszardowi Zając, Damianowi Poręba, Oliwii Małopolskiej, Marcie Zając, Ewelinie Małopolskiej, Stefanii Kurcab.

W tym tygodniu żegnamy ks. Macieja, który decyzją Biskupa zostaje przeniesiony do Bochni. Dziękujemy mu za pracę na różnych polach duszpasterskiego oddziaływania.

Od przyszłej niedzieli nowym katechetą w naszej parafii będzie Ks. Grzegorz Ogórek.

5

Komunikat Biskupa Tarnowskiego
Drodzy Diecezjanie!

Pamiętając o wszystkich poszkodowanych przez skutki tragicznej wichury, która nawiedziła północne obszary Polski w naszych wspólnotowych i osobistych modlitwach, pragniemy także przyjść im z konkretną pomocą materialną. Proszę Was, zatem; Drodzy Diecezjanie, abyście w najbliższą niedzielę, tj. 27 sierpnia, przyłączyli się do pomocy na rzecz poszkodowanych przez wichury składając do puszek Caritas ofiary na ten cel.
6

Komunikat Konferencji Episkopatu Polski

      8 września 2017 r. przypada 300. rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Nałożenie papieskich koron na wizerunek Bogurodzicy dopełniło niejako ślubów złożonych przez króla Jana Kazimierza, który po obronie Jasnej Góry przed Szwedami, 1 kwietnia 1656 r. obrał Najświętszą, Maryję Królową, i Patronką Królestwa Polskiego. Uroczystość koronacyjna w 1717 r. zjednoczyła na Jasnej Górze Polaków. Ojcowie Paulini wraz z Pasterzami Kościoła w Polsce, w Roku Jubileuszu koronacji Cudownego Obrazu, zapraszają na główne obchody jubileuszowe które odbędą, się na Jasnej Górze 26 sierpnia 2017 r.
7
 
8
 
9
 
   
10

Stary Krzyż
1. Tam na wzgórzu wśród skał,
Stary krzyż ongiś stał,
Symbol hańby, cierpienia i mąk.
Lecz ja kocham ten krzyż,
Gdzie mój Zbawca i Mistrz,
Swym oprawcom oddał się do rąk.

Ref.: O jak cenię ja stary ten krzyż,
W nim ratunek ludzkości jest dan,
Lgnę do niego a w niebie ten krzyż
Na koronę zamieni mi Pan.

2. Ale stary ten krzyż,
Tak wzgardzony przez świat,
Swą ofiarą pociągnął mnie wzwyż.
To mój Zbawca i Pan,
Zstąpił z nieba tu sam,
Aby nieść na Golgotę ten krzyż.

3. Krwią zbroczony ten krzyż,
Lecz pomimo to w nim,
Dziwne piękno wśród ran krwawych lśni.
Bo na krzyżu tym Pan,
Cierpiał męki i zmarł
Aby wieczne zbawienie dać mi.

 

.............................................................................................

 

Jezu ufam,ufam Tobie

      G                           D
1. Kiedy twoje serce grzechem zbrukane jest
D7                G
Kiedy kryje tylko lęk
D
Pomyśl Bóg jedynie może wyzwolić cię
D7                        G   D7
Więc z nadzieją śpiew ten wznieś

            G         a
Ref. Jezu ufam ufam Tobie
D7         G
Grzech mój zmywa Twoja Krew
a
Jezu ufam ufam Tobie
D7            G
Ty do Serca przytul mnie

 2. Zobacz jak z otwartej piersi wypływa wciąż
Miłość która zbawia świat
Swe promienie łaski zlewa na wszystkich nas
Powstań i ku Niemu dąż

 3. Czyżbyś jeszcze mógł nie wierzyć hojności tej
Kiedy w boku rana jest
Miłosierdzie w niej bez granic odsłania się
Zanuć przeto szczęścia pieśń

 

11

O JEZU MIŁOSIERNY
1.O Jezu miłosierny, nad światem zlituj się,
Tyś w obietnicach wierny, więc spełnił słowa swe.
Niech będzie znany wszędzie miłości Twojej cud,
niech płynie Twe orędzie w zbłąkany ludzki ród.

2.Ufamy Jezu Tobie, Ty nie zawiedziesz nas,
w cierpieniu i w chorobie dasz pomoc w każdy czas.
Za miłosierdzie Twoje jesteśmy wdzięczni Ci
i chcemy wobec bliźnich miłosiernymi być.

NASZE PLANY I NADZIEJE
1.Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej i w opiece
czułej duszę moją miej.

2.Ufność w miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam,
że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.

Ref. Jezu ufam Tobie....
3.W trudnych chwilach swego życia nie rozpaczaj nie roń łez,
ufność w Boże miłosierdzie troskom swym położy kres.

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej i w opiece
czułej duszę moją miej.

4.Pragnę oddać się dziś Tobie, całym życiem służyć Ci,
Pragnę Boże miłosierdzie głosić ludziom w smutne dni.

Ref. Jezu ufam Tobie....

 

 W KAŻDYM STRAPIENIU
1. W każdym strapieniu i o każdej porze,
Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże.
Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,
Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha .

2. Gdy krew i woda z Serca się polały,
Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.
Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże,
W każdym strapieniu i o każdej porze.

3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto,
Krew z wodą trysły falą przeobfitą.
Krew zmywająca tego świata grzechy,
Woda kojąca - balsamem pociechy.

ODDANY MARYI
Ref. Oddany Maryi Sługo Miłosierdzia
Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami

1.Ojcu przedwiecznemu , który wszystko stworzył
Chrystusowi Panu który nas odkupił
Świętemu Duchowi co w nas zamieszkuje
polecaj z miłością pielgrzymów tej ziemi
 Ref. Oddany Maryi....

2. Do najlepszej Matki i Królowej świata
Zasłuchanej w Słowo, stojącej pod krzyżem,
Której zawierzyłeś całe swoje życie,
Prowadź nas grzeszników spragnionych świętości.
Ref. Oddany Maryi....

3. Za Kościół Chrystusa, żyjący w rodzinie,
Zgromadzony Słowem, umocniony Chlebem,
Za wszystkich posłanych, namaszczonych krzyżmem,
Oręduj wytrwale przed Obliczem Pana.

Ref. Oddany Maryi Sługo Miłosierdzia
Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami

4. Pomóż kochać Boga, całym naszym sercem,
miłować bliźniego jak siebie samego,
Naucz adorować i uwielbiać Pana,
teraz i w wieczności, do której dążymy.

 

KIEDY TWOJE SERCE
1. Kiedy twoje serce grzechem zbrukane jest, kiedy kryje tylko lęk,
Pomyśl Bóg jedynie może wyzwolić cię,
więc z nadzieją śpiew ten wznieś.

Ref. Jezu ufam, ufam Tobie,
Grzech mój zmywa Twoja Krew,
Jezu ufam, ufam Tobie,
Ty do Serca przytul mnie.

2. Zobacz jak z otwartej piersi wypływa wciąż
miłość, która zbawia świat.
Swe promienie łaski zlewa na wszystkich nas
Powstań i ku Niemu dąż.

Ref. Jezu ufam, ufam Tobie...

 

 JEZU, UFAM TOBIE
1. Zmiłuj się nade mną
w miłosierdziu Swoim,
spojrzyj z miłością
i z grzechów mnie obmyj.

Ref. Jezu, ufam Tobie
Miłosierny Boże
Jeszcze raz mi przebacz,
błagam Cię w pokorze.

2. Daj mi serce nowe
i radość sumienia.
Przywróć nadzieję
Twego przebaczenia.

Ref. Jezu, ufam Tobie...

3. Dawnych naszych grzechów
nie pamiętaj, Panie.
Wspomnij na Twoje
wielkie zmiłowanie.

Ref. Jezu, ufam Tobie...

12  
13  

 

 
 
 
     

 

 

 

   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008