OGŁOSZENIA PARAFIALNE-  NIEDZIELA 2.08.2020r.


1
Witamy w naszej parafii wszystkich gości. Życzymy wszystkim owocnego przeżycia czasu odpoczynku  Msze św. jak w każdą niedzielę. Zmiana tajemnic dla kobiet, za tydzień dla mężczyzn i DSM.Bóg zapłać za dzisiejszą składkę inwestycyjną na malowanie kościoła.
2

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca.

a) Msze św.: w kościele parafialnym -6.30, i 18.00- w kaplicy Brata Alberta - o godz. 14.00 nie będzie Mszy św. tylko koronka do Bożego miłosierdzia i Komunia św

b) wyjazd do chorych:- w Rzepienniku Strzyżewskim - o godz. 8.00- w Rzepienniku Biskupim - o godz. 10.00-  w Księżym Lesie i  Kołkówce - o godz. 12.30.

c) Spowiedź przed I piątkiem we środę od 17.00-18.00. 

3
W przyszłą niedzielę ze względu na urlop ks. katechety Msza św. w Kołkówce o 14.00. Składka na Seminarium Duchowne.
4

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu złożyli ofiary na remonty;

Ks. Rektor Jan Hadalski   Joanna i Mateusz Fudala z Radłowa

Z Rzepiennika Strzyżewskiego: Krzysztof Dziuban, Adela Słowik, Stanisława i Zygmunt Słowik, Agnieszka i Stanisław Bajorek, Halina Brzeżańska, Teresa i Zbigniew Słowik, Rodz. zam RS 318 Helena i Józef Jamróz, Rodz. zam RS 9, Teresa i Ryszard Bryt

z Rzepiennika Biskupiego: Monika i Krzysztof Kurczab, Joanna i Ryszrd Firlit, Bogusław Gucwa, Bożena i Marian Tupek, Anna i Tomasz Starostka, Sylwia i Sławomir Roman, Zbigniew i Szymon Sykta, Zofia Dyl, Zofia Gubała,  Elżbieta i Zbigniew Zych, Józef Oracz,               

z Kołkówki Rodz. zam K 23a,

Bóg zapłać za dary do kuchni na wyzywienie pracowników!

 

5
Bóg zapłać! za sprzątanie kościoła parafialnego następującym osobom:  Zofii i Marii Jamróz, Zbigniewowi, Anecie i Natali Wilga, Celinie i Ryszardowi Hołda, Markowi i Jolancie Brotoń Wiesławie Szczerba, Agnieszce Bąk, Annie Wilga oraz Ewie Kleszyk i Rodz. Ryndaków z Łęgu Tarnowskiego jak również tym, którzy sprzątali kościółek i kaplicę a także parafianom za ofiarowanie kwiatów. Gdyby ktoś nie miał jeszcze sznura na wieńce do strojenia kościoła to proszę zgłosić się do siostry.
6
Dziękujmy Strażakom: Piotrowi Sopali, Piotrowi Słowikowi, Damianowi Habasowi, Krzysztofowi Kwaśny, Romanowi Gogoli Mieczysławowi Kiełtyce,  Zbigniewowi Sykcie, Ryszardowi Nowakowskiemu Kacprowi Słowikowi, Markowi Piekarzowi, Kamilowi Cudkowi za pomoc przy obcinaniu drzewa
7
 
8
 
9
 
   
10

Stary Krzyż
1. Tam na wzgórzu wśród skał,
Stary krzyż ongiś stał,
Symbol hańby, cierpienia i mąk.
Lecz ja kocham ten krzyż,
Gdzie mój Zbawca i Mistrz,
Swym oprawcom oddał się do rąk.

Ref.: O jak cenię ja stary ten krzyż,
W nim ratunek ludzkości jest dan,
Lgnę do niego a w niebie ten krzyż
Na koronę zamieni mi Pan.

2. Ale stary ten krzyż,
Tak wzgardzony przez świat,
Swą ofiarą pociągnął mnie wzwyż.
To mój Zbawca i Pan,
Zstąpił z nieba tu sam,
Aby nieść na Golgotę ten krzyż.

3. Krwią zbroczony ten krzyż,
Lecz pomimo to w nim,
Dziwne piękno wśród ran krwawych lśni.
Bo na krzyżu tym Pan,
Cierpiał męki i zmarł
Aby wieczne zbawienie dać mi.

 

.............................................................................................

 

Jezu ufam,ufam Tobie

      G                           D
1. Kiedy twoje serce grzechem zbrukane jest
D7                G
Kiedy kryje tylko lęk
D
Pomyśl Bóg jedynie może wyzwolić cię
D7                        G   D7
Więc z nadzieją śpiew ten wznieś

            G         a
Ref. Jezu ufam ufam Tobie
D7         G
Grzech mój zmywa Twoja Krew
a
Jezu ufam ufam Tobie
D7            G
Ty do Serca przytul mnie

 2. Zobacz jak z otwartej piersi wypływa wciąż
Miłość która zbawia świat
Swe promienie łaski zlewa na wszystkich nas
Powstań i ku Niemu dąż

 3. Czyżbyś jeszcze mógł nie wierzyć hojności tej
Kiedy w boku rana jest
Miłosierdzie w niej bez granic odsłania się
Zanuć przeto szczęścia pieśń

 

11

O JEZU MIŁOSIERNY
1.O Jezu miłosierny, nad światem zlituj się,
Tyś w obietnicach wierny, więc spełnił słowa swe.
Niech będzie znany wszędzie miłości Twojej cud,
niech płynie Twe orędzie w zbłąkany ludzki ród.

2.Ufamy Jezu Tobie, Ty nie zawiedziesz nas,
w cierpieniu i w chorobie dasz pomoc w każdy czas.
Za miłosierdzie Twoje jesteśmy wdzięczni Ci
i chcemy wobec bliźnich miłosiernymi być.

NASZE PLANY I NADZIEJE
1.Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej i w opiece
czułej duszę moją miej.

2.Ufność w miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam,
że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.

Ref. Jezu ufam Tobie....
3.W trudnych chwilach swego życia nie rozpaczaj nie roń łez,
ufność w Boże miłosierdzie troskom swym położy kres.

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej i w opiece
czułej duszę moją miej.

4.Pragnę oddać się dziś Tobie, całym życiem służyć Ci,
Pragnę Boże miłosierdzie głosić ludziom w smutne dni.

Ref. Jezu ufam Tobie....

 

 W KAŻDYM STRAPIENIU
1. W każdym strapieniu i o każdej porze,
Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże.
Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,
Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha .

2. Gdy krew i woda z Serca się polały,
Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.
Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże,
W każdym strapieniu i o każdej porze.

3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto,
Krew z wodą trysły falą przeobfitą.
Krew zmywająca tego świata grzechy,
Woda kojąca - balsamem pociechy.

ODDANY MARYI
Ref. Oddany Maryi Sługo Miłosierdzia
Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami

1.Ojcu przedwiecznemu , który wszystko stworzył
Chrystusowi Panu który nas odkupił
Świętemu Duchowi co w nas zamieszkuje
polecaj z miłością pielgrzymów tej ziemi
 Ref. Oddany Maryi....

2. Do najlepszej Matki i Królowej świata
Zasłuchanej w Słowo, stojącej pod krzyżem,
Której zawierzyłeś całe swoje życie,
Prowadź nas grzeszników spragnionych świętości.
Ref. Oddany Maryi....

3. Za Kościół Chrystusa, żyjący w rodzinie,
Zgromadzony Słowem, umocniony Chlebem,
Za wszystkich posłanych, namaszczonych krzyżmem,
Oręduj wytrwale przed Obliczem Pana.

Ref. Oddany Maryi Sługo Miłosierdzia
Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami

4. Pomóż kochać Boga, całym naszym sercem,
miłować bliźniego jak siebie samego,
Naucz adorować i uwielbiać Pana,
teraz i w wieczności, do której dążymy.

 

KIEDY TWOJE SERCE
1. Kiedy twoje serce grzechem zbrukane jest, kiedy kryje tylko lęk,
Pomyśl Bóg jedynie może wyzwolić cię,
więc z nadzieją śpiew ten wznieś.

Ref. Jezu ufam, ufam Tobie,
Grzech mój zmywa Twoja Krew,
Jezu ufam, ufam Tobie,
Ty do Serca przytul mnie.

2. Zobacz jak z otwartej piersi wypływa wciąż
miłość, która zbawia świat.
Swe promienie łaski zlewa na wszystkich nas
Powstań i ku Niemu dąż.

Ref. Jezu ufam, ufam Tobie...

 

 JEZU, UFAM TOBIE
1. Zmiłuj się nade mną
w miłosierdziu Swoim,
spojrzyj z miłością
i z grzechów mnie obmyj.

Ref. Jezu, ufam Tobie
Miłosierny Boże
Jeszcze raz mi przebacz,
błagam Cię w pokorze.

2. Daj mi serce nowe
i radość sumienia.
Przywróć nadzieję
Twego przebaczenia.

Ref. Jezu, ufam Tobie...

3. Dawnych naszych grzechów
nie pamiętaj, Panie.
Wspomnij na Twoje
wielkie zmiłowanie.

Ref. Jezu, ufam Tobie...

12  
13  

 

 
 
 
     

 

 

 

   
 
         

Rzepiennik Biskupi 2008