Aktywne logo strony synodalnej


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WITAMY ODWIEDZAJĄCYCH !

POLSKA POD KRZYŻEM

/po rzepiennicku/

POŚWIĘCENIE KRZYŻA MISYJNEGO

>>>>>>>>>>>> >>>> >>> >>> >>><<< <<< <<< <<< <<<<<<<<<<<<

 

 Zmarł nasz rodak, Ks. Józef Michalski w 59 roku kapłaństwa- pracujący w diecezji świdnickiej. (1934 -2019)

Wprowadzenie ciała do kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wałbrzychu

w poniedziałek o godz. 15.00.

Uroczystości pogrzebowe

w kościele pw. św. Wawrzyńca w Budzowie / k. Ząbkowic Śl.

wtorek godz. 14.00.


Ksiądz Józef Michalski urodził się 18 marca 1934 roku w Rzepienniku Biskupim, powiat Gorlice, jako syn Stanisława i Elżbiety zd. Rutka. Ochrzczony został 19 marca 1934 r. w kościele parafialnym w Rzepienniku Biskupim, tam też przyjął Sakrament Bierzmowania w dniu 19 czerwca 1953 roku. Do szkoły Podstawowej uczęszczał w Rzepienniku. Następnie uczęszczał do Gimnazjum w Tuchowie. W 1953 r. wyjechał do Gdańska i tam podjął pracę w Centrali Produktów Naftowych, jako referent handlowy w biurze wojewódzkim. Pracując zawodowo podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla pracujących w Gdańsku -Wrzeszcz. Egzamin dojrzałości złożył w 1955 r. Po zdaniu egzaminu maturalnego zgłosił się do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Święcenia diakonatu otrzymał  6.06.1960 r. w katedrze wrocławskiej z rąk J. E. Ks. Bpa Bolesława Kominka. Tam też 14.08 1960 r. przyjął Święcenia prezbiteratu z rąk J. E. Ks. Bpa Bolesława Kominka.
Jako wikariusz pracował: 
w parafii w Polanicy Zdroju w l. 1960 - 1963,
w parafii pw. św. Stanisława we Wrocławiu w l. 1963 - 1965,
w parafii w Miliczu w l. 1965 - 1967
w parafii w Świeradowie w l. 1967 - 1968
w parafii w Jaworze w l. 1968 - 1969
w parafii w Wilkowie w l. 1969.
Funkcję administratora pełnił w parafii
w Wilkowie w l. 1969 - 1977

w Lutyni w l. 1977 - 1984
w Węglińcu w l. 1984 - 1987.
Funkcje proboszcza pełnił w parafii: 
w Rościszowie z siedzibą w Piskorzowie w. l. 1987 - 1997
w Budzowie. w l. 1997 do 26.06.2010 r. gdzie przeszedł na emeryturę. 
Funkcje rezydenta pełnił w parafii:
św. App. Piotra i Pawła w Wałbrzychu w l. 2010 - do chwili obecnej.

Inne funkcje w diecezji: 
Ojciec Duchowny dekanatu Ząbkowice Śląskie - Południe.


   
Liczniki odwiedzin

 

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych lub umieszczone są na podstawie prawa.

     
 

Strona istnieje od 2008r. Webm. G. Wróbel. Aktualizacja X.P.
Współpraca: Firma "SANNET" A. i N. Sadłoń .